הערה אחת על הבניין התורני של ילדינו

הרב יונה גודמן מתייחס בפינתו השבועית בערוץ 7 לשאלה כיצד לפתח עולם תורני יציב בלבבות ילדינו.

ערוץ 7 , ט' בטבת תשע"ה

הרב יונה גודמן
הרב יונה גודמן
צילום עצמי

הרב יונה גודמן מקדיש את פינתו השבוע בערוץ 7 לשאלה כיצד לפתח עולם תורני יציב בלבבות ילדינו.

בדיון זה, יש הגורסים שעיקר תפקידם הוא להכין את רבני הדור הבא ולעומתם יש הגורסים שעיקר תפקידם להכין "בעלבתים" תורניים שקובעים עיתים לתורה.

ישיבות שרואות את תפקידן להכשיר "בעלבתים" תורניים שקובעים עתים לתורה, מוצאות לנכון להרגיל את הצעירים ללימוד יומי של דברים בסיסיים כבר בעת הישיבה. ישיבות אלו מעודדות – בתוך הישיבה – פיתוח הרגל של לימוד "דף יומי"; שותפות בתכנית שנועדה להקיף את הלכות שבת הנדרשות לבית וכן הלאה. לעומתן, רבות מהישיבות שמציבות כיעד מרכזי את בניין הדור הבא של רבנים שמתנגדות ל"תוכניות" שנועדו להקיף חומר שיטתי ברמה של בקיאות, ומעדיפות צלילה לעומקה של תורה.

לדעת הרב גודמן, דיון זה חשוב בעולם הישיבות, אך במסגרת המשפחתית, ראוי לטפח הרגלים של קביעת עתים לתורה בתחומים בסיסיים תוך עידוד הילדים לעשות כן באופן אישי. הרב גודמן מפנה את תשומת לבנו לכך שבימים אלו החל מחדש לימוד יומי של הרמב"ם וכן לימוד יומי של התנ"ך. הוא מציע להורים לעודד את ילדיהם להצטרף לאחת ממסגרות הלימוד. מסגרת המאפשרת קביעת עתים שיטתית; לימוד יסודי של התורה כולה לאורו של ספר מסוים ועוד.

לגבי התוכנית היומית החדשה של התנ"ך, הרב יונה מבקש מהורים לשים לב כי הרצון של המארגנים לשתף את כל עם ישראל בתוכנית הביא למצב או באתר שלהם הם שילבו מאמרים של רבנים בצד מאמרים של אנשים שאינם מאמינים בתורה משמים. המלצתו למי שחפך להצטרף לקביעות זו, היא ללמוד את הפרקים ולכוון את הצעירים להיעזר רק באתרים תורניים, דוגמת ערוץ 7 ששותפים בתכנית לימוד זו ומציעים כל שבוע מאמר תורני שנכתב על ידי רב שמסכם את פרקי השבוע.

הרב גודמן מדגיש כי הורים "צריכים לכוון את ילדיהם לבחור בתחום של לימוד יומי בהיקף וברמה שמתאימה להם. אין טעם לדחוף ילד להצטרף לדף יומי אם הוא ינשור משם כעבור זמן קצר, תוך תחושה שהוא חלילה לא מתאים ללימוד גמרא. עדיף לכוון אותו למשהו קל יותר ללמוד. העיקר שהחינוך המשפחתי שלנו יכלול קביעת עתים לתורה בצורה יומית קבועה ומסודרת".

בשולי הדברים מציין הרב יונה, כי כדאי גם להורים להצטרף לתכנית לימוד קבועה זו או אחרת. לדבריו, "יש הורים שחושבים כי לימוד יומי כזה הוא לא מכובד ולא מעמיק מספיק, אך בה בעת הם לא מתפנים למשהו עמוק יותר וכך נותרים קרחים מכאן ומכאן". גם מסיבה זו, מעבר לערך של דוגמא אישית לילדי הבית, הוא מציע להורים עצמם להצטרפות לקביעות בסיסית כזו (לדבריו, "יש היתר הלכתי גם לאימהות שחפצות לקבל על עצמן קביעות יומית כלשהיא").

הרב גודמן מסכם וקובע: "קשה להעריך עד כמה חשובה העובדה שכל בני הבית, כולל הבנות, שותפים לקביעות יומית של לימוד תורה. כה פשוט – וכה חשוב לבניין התורני של ילדינו ומשפחותינו".