אושרו 200 מיליון ש''ח לבינוי מעונות יום

ועדת ההקצאות במשרד הכלכלה אישרה במסלול החדש לבינוי מעונות יום, כ-200 מיליון ש"ח לתכנון ובינוי של מאות כיתות חדשות.

עדו בן פורת , ט' בטבת תשע"ה

היחיד שכדאי ו. בנט
היחיד שכדאי ו. בנט
צילום: עמית שאבי

ועדת ההקצאות של אגף מעונות היום במשרד הכלכלה, סיימה אמש (שלישי) את ההקצאה הראשונה בנוהל החדש לבינוי מעונות יום, בהיקף של כ-200 מיליון שקלים.

במסגרת הנוהל החדש, שגובש יחדיו עם משרד האוצר ובשיתוף והתייעצות עם מרכז השלטון המקומי, יוקצו במהלך שנת 2015, כ-200 מיליון שקלים נוספים. 

על פי התכנית, שמטרתה להגדיל משמעותית את כמות מעונות היום המפוקחים, ואת מספר ילדיהם שישולבו בהם, ויזכו לסבסוד, לצד יכולתם של הוריהם להשתלב בשוק העבודה – יזכו הרשויות לתקצוב של בין 90% ל- 100% מעלויות הבינוי של מעונות יום חדשים. עוד כוללת התכנית, מסלולי תכנון חדשניים המאפשרים מימון לתכנון המעונות, מסלול תקצוב מקוצר ופטור מבירוקרטיה.

עם פרסום הנוהל, הוגשו למשרד הכלכלה מאות בקשות חדשות במסלולי תכנון, בינוי ומעבר, מהן, אישרה הוועדה אמש תקציב עבור בניית כ-700 כיתות חדשות, בכ-250 מעונות. כאמור, במהלך שנת 2015, יוקצו כ-200 מיליון שקלים נוספים, בכדי לעמוד ביעדי הבינוי ובביקושים.

יצוין כי כיום נמצאים רק כרבע מהילדים בגיל 0-3 במערכת המפוקחת של משרד הכלכלה – 90 אלף, ויתר במעונות פרטים או בקרב המשפחה. המשפחות שילדיהם נמצאים במערכת המפוקחת זוכות לסבסוד עבור ילדיהם, בהיקף של למעלה מ-900 מיליון שקלים בשנה.

מעונות היום הינם אחד הכלים העיקריים לעידוד השתלבות עובדים, בדגש על נשים, בשוק העבודה והקלה על יוקר המחייה. נוכח נוהל מרובה חסמים, על אף הקצאה של 600 מלש"ח מאז שנת 2012, קצב הבינוי היה עד כה איטי ומסורבל. נוכח זאת יצא כאמור, משרד הכלכלה בנוהל חדש, יעיל ומהיר.

מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג, אמר כי "הרפורמה הנה תוצאה של מדיניות לביטול חסמים, הקלה על יוקר המחייה וסיוע להורים להשתלב בשוק העבודה. העובדה שתקציב כה משמעותי בהיקף של 1.2 מיליארד שקלים שהוקצא לנושא, לא הביא לבינוי משמעותי בשנים האחרונות, חייבה טיפול מהיר ומשמעותי והביקושים הגבוהים שהגיעו במסגרת ההקצאה הראשונה, הם הוכחה שאכן מדובר בפורמט יעיל, נגיש ומהיר ואני בטוח כי הנוהל החדש יביא בשינוי הקרובות לשינוי משמעותי בהיצע מעונות היום, לצד כניסתם של יותר עובדים ועובדות לשוק העבודה ולהקלה משמעותית בעלויות המחייה".