פרופ' טולידאנו: 929 נוצר בשביל מיעוט מבוטל

הרב פרופ' שלמה טולידאנו מתייחס לפרוייקט התנ"ך 929 שהפתיע רבים בציבור הדתי לאומי.

אורלי הררי , י"א בטבת תשע"ה

ספר תהילים תנ"ך
ספר תהילים תנ"ך
צילום: פלאש 90

איש החינוך הרב פרופ' שלמה טולידאנו מרבני 'דרך אמונה', נשאל לפני ימים אחדים על ידי מורה שנתקל בפרוייקט התנ"ך 929 כיצד להתייחס אליו נוכח הביקורת הגדולה סביבו בשל אופיו הבעייתי.

זו השאלה שהופנתה לרב טולידאנו:

שמעתי על האתר תכנית תנ"ך 929, ואני במבוכה.

יש שם מצד אחד דברים חדשים, אבל מצד שני זה מאד שונה מהדרך של התורה שאני מלמדת בה, עם כבוד למילים ולדמויות, ובכלל אני מלמדת כטקסט קדוש והתכנית הזו מלמדת כטקסט של חול.

למשל עם מילים ממש גסות על אנשים ותיאורים מזלזלים בדמויות, ובבורא.

מותר ללמד בצורה כזאת? גם אם אין כוונת הלומדים והמלמדים כולם לקיים תריג מצוות, מי אמר שככה לא צריך ללמוד, בצורה מרתקת בלי כבוד גדול לקדושה של הכתובים, נשנה את הגישה שלנו ללימוד התנ"ך שתתאים לרוח של הזמן?

ואם לאנשים דתיים אסור, אז לבית ספר חילוני זה בסדר? ממילא הם לא "מחזיקים" מקדושת התנ"ך, ואני מלמדת בכתה מעורבת לא כולם דתיים.

מה להשיב לעצמי? ולתלמידי?

כך ענה הרב פרופסור שלמה טולידאנו:

לכב' המורה הנכבדה יונה ישצ"ו,

הקטעים במיזם תנ"ך 929 שמכילים התייחסות צינית לדמויות התנ"ך, הם כמובן קטעים פסולים, שהרי הם אינם מייצגים את רוחו של התנ"ך.

אנו יודעים ומאמינים שרוח נבואית עצומה נושבת בתנ"ך, והראיה לכך היא שעד היום, בני אדם מתרגשים למקרא כל טכסט בתנ"ך, בעוד שאף אחד אינו מתרגש בימינו למקרא טכסט בספרי הומרוס או בעלילות גילגמש. הרוח הנושבת בתנ"ך היא רוח השם נצחית חובקת עולם וחוצה את כל הזמנים.

לכן, לא רק לתלמידים דתיים יש ללמד את התנ"ך כפי רוחו, אלא אף לתלמידים לא דתיים, שכן אסור ללמד תלמידים לשקר. אם כתוב בתורה "ושמרו בני ישראל את השבת", יש להבין את המשפט כפשוטו, ואין לסלף אותו, אם איננו רוצים לגדל דור מזוייף ושקרן.

כמובן שיש להתייחס בהבנה לתלמידים לא דתיים. לכן כדאי בהתחלה ללמד בכיתה רק את סיפורי התורה ולא את הקטעים ההלכתיים. ויש ללמד את הסיפורים בכל האמונה הטבועה בנפשך, ותראי שכל התלמידים יזדהו איתך, כי התלמידים מתרשמים מן האמת. אך לשם כך, תידרש לך השקעה גדולה. את צריכה לעבור על כל מה שכתבו גדולי ישראל על כל טכסט שאת מלמדת - רצוי רש"י, רמב"ן, אברבנאל - לעכל את דבריהם, ולבנות מהם סיפור אחיד ועקבי אותו תעבירי לתלמידים, בלי לסבך אותם עם שמות המפרשים ועם הדיונים שלהם.

אל תיפול רוחך! הרוחות "הפוסט מודרניות" תעבורנה מן העולם. הם מדברים בשם הפלורליזם. כוונתם היא שרק הבנתם את התנ"ך היא שצריכה להיות מיוצגת במיזם. לא ראיתי במיזם זה ייצוג לשני מיליון יהודים חרדים ודתיים לאומיים בארץ. גם לא ראיתי ייצוג של כשני מיליון מסורתיים ספרדים בארץ, שגם אם אינם שומרים כראוי את המצוות, מאמינים כי התורה היא מן השמים. נשארו שני מיליון יהודים בארץ, וגם הם לא ברור מדוע אותה חבורת "תנ"ך 929", מייצגת את דעותיהם. המסקנה היא כי הפרוייקט תנ"ך 929 נוצר בשביל מיעוט מבוטל של יהודים בארץ שחיים בבועה ומהווים גטו תרבותי בתוך האוכלוסייה היהודית בארץ.

נעשו מחקרים על הבועה של האליטות החילוניות בארץ שמשלה את עצמה כי היא מייצגת את רוב היהודים בארץ, בעוד היא חיה בגטו תרבותי.

ויהי"ר שהקב"ה ינחך בדרך אמת ויאיר את עיניך בשליחות הקודש שלך אכי"ר.