הנה זה בא: כניסה לאוניברסיטה בלי פסיכומטרי

בתקופה הקרובה יציגו כלל המוסדות האקדמיים את רמת ההישגים הדרושה לקבלה ללימודים על סמך תעודת הבגרות בלבד.

רעות הדר , ט"ו בטבת תשע"ה

המרכז האקדמי לב
המרכז האקדמי לב
יח''צ

מתווה הקבלה ללימודים אקדמיים על סמך תעודת הבגרות בלבד יוצא לדרך.

במסגרת יישום הלמידה המשמעותית ולקראת פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים האקדמית תשע'ו, המוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) החלו בפרסום ערוצי הקבלה הישירה ללא חובת פסיכומטרי.

בתקופה הקרובה יציגו כלל המוסדות האקדמיים את רמת ההישגים הדרושה לקבלה ללימודים על סמך תעודת הבגרות בלבד. מדובר בחוגים ללימודי תואר ראשון בהם גם מסלולי הנדסה ומדעים. מידע על מסלולי ההרשמה ניתן למצוא באתרי המוסדות האקדמיים השונים.

הקבלה ללימודים אקדמיים ללא חובת היבחנות בבחינה הפסיכומטרית תתאפשר לכלל בוגרי מערכת החינוך, גם אלו, אשר סיימו לימודיהם טרם כניסתה לתוקף של "התכנית ללמידה משמעותית". לפיכך, כבר בשנת הלימודים הקרובה יהיו סטודנטים שיתקבלו ללימודים על סמך תעודת בגרות בלבד.

המתווה החדש כולל אוניברסיטאות ומכללות. מדובר במהלך הדרגתי שיצבור תאוצה עם כניסתה לתוקף (בעוד כשלוש שנים) של תעודת הבגרות החדשה.

כזכור, מתווה הקבלה ללימודים אקדמיים על סמך תעודת הבגרות בלבד נקבע באוקטובר 2014, במסגרת הפורום המשותף למשרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) ועד ראשי המכללות הציבוריות (ור"מ) וועד ראשי המכללות הלא מתוקצבות (ול"מ).

מנכ"לית משרד החינוך מיכל כהן אמרה כי "מתווה הקבלה החדש לאקדמיה ותעודת הבגרות החדשה הינם חלק מהתכנית לקידום למידה משמעותית. תכנית זו מתייחסת לראשונה ליצירת רצף בין מערכת החינוך למוסדות ההשכלה הגבוהה ותורמת להעמקת הלמידה, איכות ההוראה וחיזוק מעמדה של מערכת החינוך.

''התכנית מדגישה תהליכי חשיבה, פיתוח כלים ביקורתיים ומטרתה לקדם למידת חקר ולהכשיר את התלמיד להתמודד עם אתגרי המאה ה- 21", הוסיפה כהן.

התכנית לשמירה על טוהר הבחינות

משרד החינוך יקדם את תעודת הבגרות החדשה ויגביר את האכיפה על טוהר הבחינות. המסר של שמירה על טוהר הבחינות יוצר אמון בתעודת הבגרות ומחזק את מעמדה. לעומת זאת, פגיעה בטוהר הבחינות מחבלת במהימנות הבחינה כמשקפת את ידיעותיו ויכולותיו של הנבחן וכן פוגעת באמון של המערכת האקדמית בבתי הספר התיכוניים בכלל ובציוני תעודת הבגרות בפרט.

בהתאם לזאת, עם תחילת בגרויות החורף ביום ה' הקרוב, משרד החינוך יחל בתכנית רחבת היקף שמטרתה הגברת האמון בבתי הספר והצוותים החינוכיים. בפיילוט ישתתפו עשרה בתי ספר ירוקים (בבתי ספר אלו הצוות החינוכי של בית הספר ישגיח על הבחינה), 49 בתי ספר אדומים (הבחינה תעשה מחוץ לכתלי בית הספר) וכ- 140 בתי ספר צהובים (נאמנים חיצוניים ישגיחו עם הבחינה). משרד החינוך יפיץ בקרוב חוזר מנכ"ל שיסדיר הנהלים וההנחיות בנושא.

  • בתי ספר ירוקים: בתי ספר בהם אחוז המחברות הפסולות הוא קטן מ- 1%. צבע ירוק מצביע על התנהלות תקינה – משרד החינוך יבחן אפשרות שבתי הספר שירצו בכך ואשר ימצאו ראויים, יוכלו לקבל אחריות ולמנות את צוות המורים בבית הספר להשגיח על בחינות הבגרות. הנושא ייבחן בפיילוט ויעשה תחת בקרה ופיקוח של הגורמים המקצועיים במשרד החינוך. 
  • בתי ספר צהובים: בתי ספר בהם אחוז המחברות הפסולות הוא 1.1% עד 3% - בבתי ספר אלו הבחינות יתנהלו באמצעים טכנולוגיים או באמצעות נאמנים חיצוניים שימנה משרד החינוך ואשר יהיו אחראיים על ארגון ותפעול הבחינה וחלוקתה לתלמידים.
  • בתי ספר אדומים: בתי ספר בהם אחוז המחברות הפסולות הוא 3% ומעלה – בבתי ספר אלו בחינת הבגרות תתבצע במרכזי היבחנות מחוץ לכתליי בתי הספר. נציגי צוות בית הספר ילוו את התלמידים במרכזי ההיבחנות אך לא יוכלו להיכנס לכיתות בזמן הבחינה.