כללים חדשים לעורכי הדין בפייסבוק

ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין הוציאה גילוי דעת, אשר נועד להסדיר את פעילותם של עורכי דין ברשתות החברתיות.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ב בטבת תשע"ה

הפייסבוק חשף.
הפייסבוק חשף.
פלאש 90

ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין הוציאה גילוי דעת הקובע את המותר והאסור לעורכי דין בפעילות ברשתות החברתיות באינטרנט.

מטרתו של גילוי הדעת הינה להסדיר את הפעילות והשימוש של עורכי הדין ברשתות אלו, היות שהתחום פרוץ כיום לחלוטין.

בין השאר קבעה הוועדה כי עורכי דין יימנעו מפרסום תוכן המערב תוכן מקצועי ושאינו מקצועי העלול ליצור הטעיה, שידול אסור, פגיעה בכבוד המקצוע או הפרה אחרת של כללי האתיקה המקצועית. כמו כן, נקבע כי הדף של עורך הדין ברשת החברתית, יכול לכלול את כל הפרטים המותרים לפרסום באמצעות האינטרנט.

זאת ועוד, הוועדה קבעה כי עורך דין לא יתבטא באופן הפוגע בכבוד המקצוע, או באופן החורג מהוראות כל דין. בכלל האמור, עורך דין לא יעשה שימוש במידע (כגון תמונות) אם יש בו כדי לפגוע בכבוד המקצוע, או לפגוע בחובותיו של עורך הדין (כגון, אך לא רק, חיסיון עורך דין-לקוח).

עוד הוחלט כי לא ייכללו בדף או בחשבון של עורך הדין כל דברי שבח עצמיים, דברים מטעים או דברים שיש בהם משום שידול. הוועדה קבעה כי עורך דין רשאי להביא לידיעת חבריו ברשתות החברתיות ידיעות משפטיות, לרבות ידיעות אודות פסקי דין ומאמרים, בין אם נטל בהם חלק, ובין אם לאו.

עם זאת, במקרה בו ההתבטאות מביעה את נכונות עורך הדין לקבל על עצמו עבודה או להציע את שירותיו, הוא יזהה את עצמו כעורך דין. בנוסף, על התבטאות כאמור לעמוד בכללי הפרסומת.

גילוי הדעת קובע גם כי עורך דין המבקש לפרסם עצמו ברשת חברתית בתשלום, יפעל על מנת שהפרסום יעשה בצורה המזהה באופן ברור כי מדובר בפרסומת, ובין היתר, תוך הדגשת המילה "פרסומת" מעל הפרסום, או מילה אחרת הנהוגה כברירת מחדל באותה רשת חברתית (כגון: "חסות" sponserd"" "מודעה" "פוסט ממומן" "פוסט מקודם" וכיוב'), ובהתאם לגופן ולצורה שמאפשרת אותה רשת חברתית.

כמו כן קבעה הוועדה, כי עורכי דין המשתמשים ברשתות חברתיות כדי לתקשר עם לקוחותיהם ישתמשו בממשקי הרשתות המאפשרים שיח בין שני אנשים בלבד, תוך שמירה והקפדה שתוכן השיחה לא יפורסם על גבי ממשקים המאפשרים צפייה בו על ידי ציבור משתמשים.


הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il