מי ישלם על "חופשת השלג"? - שו"ת הלכתי

רבני מכון כת"ר ריכזו עבורכם את התשובות לכמה מהשאלות שהתעוררו באותם אזורים בהם הושבתה העבודה בימי השלג.

הרב שלמה אישון , כ"ב בטבת תשע"ה

שלג בבית אל
שלג בבית אל
צילום: יהודה פרימן

השבוע ירדו גשמי ברכה ובהם שלגים במספר מקומות ברחבי הארץ. עקב ירידת השלגים נחסמו מספר כבישים ונסגרו מוסדות לימוד באותם האזורים ואנשים היו מנועים מלהגיע למקום עבודתם.

בעקבות אירועים אלו התקבלו במכון כת"ר שאלות רבות הנוגעות ליחסי העבודה במצב זה:

האם עובד שאיחר לעבודתו בשל פגעי מזג האויר זכאי לתשלום שכר על יום עבודה מלא?

על פי ההלכה על העובד מוטלת אחריות להגיע בזמן למקום עבודתו, גם אם לשם כך חייב לצאת הוא מהבית בשעה מוקדמת ביותר (רמ"א חו"מ שלא, א). כאשר העובד מאחר למקום עבודתו הוא אינו זכאי לקבל שכר על הזמן שלא עבד, גם אם האיחור לעבודה נבע מנסיבות שאינן תלויות בו.

עובד שאיחר למקום עבודתו בעסק ובכך גרם לביטול עיסקה עם גורם שביקש לרכוש מוצרים מבעל העסק. האם העובד אמור לשאת בנזק לו גרם איחורו לעבודה?

במצב שגרתי עובד שאיחר ללא סיבה מוצדקת וללא הודעה מוקדמת באופן שיאפשר למעסיק להתארגן עשוי להתחייב בנזקים להם גרם (רמ"א חו"מ שלג, ו). אולם כאשר נוצר מצב המונע מהעובד לעמוד במחויבותו להגיע לעבודה בזמן או בכלל, אין העובד חייב לשאת בתוצאות הפסקת ההתקשרות על ידו, גם אם העדרותו גרמה לנזק כספי למקום עבודתו (שו"ע שלג ה).

מקום העבודה שלי הוצף והמעסיק ביקש מהעובדים שלא להגיע יומיים לעבודה. האם אני זכאי לשכר על ימי העבודה שהפסדתי?

מעסיק שנבצר ממנו בשל נסיבות שאינן תלויות בו לפתוח את מקום עבודתו אינו חייב לשלם לעובדים שכר על הימים בהם לא עבדו אצלו (שו"ע חו"מ שלד א).

בשל השלג נסגרו בהוראת משרד החינוך כל מוסדות הלימוד בצפת ובאזורים אחרים. האם העובדים זכאים לשכר על ימי החופשה שנכפו עליהם?

כאשר התרחש אירוע שבגינו נסגרו כלל מקומות העבודה (מאותו מגזר תעסוקתי) נחלקו הפוסקים האם המעסיק חייב לשלם על ימי העבודה בהם הוכרחו העובדים לצאת לחופשה מאונס (רמ"א חו"מ שכא א) או שהמעסיק פטור מתשלום גם במקרים מעין אלו (נתיבות המשפט שלד א). לכן כתבו הפוסקים (חתם סופר ספר הזכרון עמוד נא) כי על העובדים והמעסיק להגיע להבנות ביניהם לכל הפחות על תשלום חלקי עבוד ימי החופשה שנכפו על כל הצדדים.