הלמ"ס: עלייה בתעסוקה במגזר החרדי

בשנת 2013 שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים עמד על 56%. על פי הסקר, 37% מהעובדים מתקשים לעמוד בתשלומים החודשיים.

אורלי הררי , כ"ג בטבת תשע"ה

לפי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם היום (רביעי) בשנת 2013 שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים עמד על 56%, לעומת 50% שנתיים קודם לכן.

בקרב הנשים החרדיות עמד שיעור התעסוקה על 68% לעומת כ-50% קודם לכן. אחת מתוך שלוש נשים ערביות הייתה מועסקת ב-2013, לעומת פחות מרבע 10 שנים לפני כן.

לפי הסקר, 37% מהמועסקים התקשו לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית. 12% מכלל המועסקים הרגישו עניים בשנה האחרונה (כ-400 אלף מועסקים).

בקרב כלל המועסקים, 38% דיווחו שהיו "מרוצים מאוד" ו-48% דיווחו שהיו "מרוצים" מעבודתם.

במפלגת יש עתיד מסרו בתגובה כי נתוני הלמ"ס מוכיחים ש"המהלך שיש עתיד הובילה הוא הכיוון הנכון. החל מחיוב לימודי ליבה, דרך שוויון בנטל בשירות הצבאי ולבסוף התכלית של שילוב חרדים בשוק התעסוקה".

"יש כאן שינוי מגמה ביחס לשילוב חרדים בשוק התעסוקה. הכלכלה הישראלית זקוקה לשילוב מוצלח של גברים חרדים בשוק התעסוקה ומדובר במהפכה חברתית וכלכלית חשובה מאין כמוה. יש עתיד תעמוד כנגד כל ניסיון של רוה"מ לבטל את ההישגים האלה ולהחזיר את מדינת ישראל 20 שנים אחורה", נמסר. 

ממפלגת כולנו בראשות משה כחלון נמסר בתגובה לנתונים "המצב העגום העולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפיו אנשים עובדים במדינת ישראל לא מצליחים לחיות בכבוד ולגמור את החודש הוא מצב בלתי נסבל שאין להשלים איתו". 

"הטרגדיה של המדינה שלנו היא שאנחנו חיים במדינה שאזרחיה עניים ומעושרה נהנית רק שכבה דקה. כל שאר האוכלוסייה חסומה וממחויבותנו לתת לאוכלוסייה זו תקווה ואופק. על מנת להביא להורדת מחירי הדיור ויוקר המחיה באופן שיאפשר חיים בכבוד יש להיאבק במונופולים, בקרטלים ובקבוצות הריכוז. מפלגת כולנו בראשות משה כחלון חרטה על דגלה את המאבק בקבוצות כוח אלו ותפעל ללא ליאות בכדי לשנות את המצב הקיים", נמסר.