שיעור הנכות של נכי צה"ל יעוגל כלפי מעלה

בית המשפט העליון אישר את הסדר הפשרה לפיו יבוצע תיקון היסטורי לעשרות אלפי נכי צה"ל שבעבר עוגלה דרגת הנכות שלהם כלפי מטה.

עוזי ברוך , ב' בשבט תשע"ה

חיילי צנחנים במהלך צוק איתן
חיילי צנחנים במהלך צוק איתן
דובר צה"ל

מהפכה בחישוב שיעור הנכות של נכי צה"ל: בית המשפט העליון העניק תוקף של פסק דין להסדר הפשרה שהושג בין משרד הביטחון לבין ארגון נכי צה"ל שעיקרו עיגול כלפי מעלה של דרגת נכות שאינה מספר שלם למספר השלום הקרוב, זאת באופן אוטומטי וללא צורך בהצגת מסמכים או התייצבות בפני ועדה רפואית.

במסגרת ההסכם נקבע כי, משרד הביטחון ישלם, החל מ-1 בפברואר 2015, תגמול עדכני לעשרות אלפי נכי צה"ל אשר בעבר עוגל שיעור הנכות שלהם כלפי מטה, ובנוסף יקבלו אותם נכים מענקים חד פעמים שונים בגין הפגיעה שנפגעו עקב התנהלות אגף השיקום בעניין זה עד כה.

על פי המדיניות עד כה, נהג משרד הביטחון לעגל את שיעור הנכות כלפי מטה לכל מי שנקבעה לו דרגת נכות הכוללת שברי אחוז הנמוכים מחצי אחוז (0.5 ומטה), בעוד שברי אחוז מחצי אחוז ומעלה עוגלו כלפי מעלה. משמעות הדבר כי לעשרות אלפי נכים, כ-30 אלף על פי נתוני אגף השיקום במשרד הביטחון, נפגעו זכויותיהם, לרבות הטבות ותגמולים.

לאורך השנים סירבו במשרד הביטחון לעגל את שיעור הנכות כלפי מעלה ואף הגישו ערעור לבית המשפט העליון לאור פסיקה לטובתו של נכה צה"ל שעתר לבית המשפט המחוזי בעניינו האישי. הדיון בבית המשפט העליון הפך לנושא עקרוני, והארגון הצטרף להליך המשפטי כארגון היציג של נכי צה"ל על פי חוק.

במסמכים שהגיש הארגון לבית המשפט העליון ובדיון שנערך בבית המשפט סרב ארגון נכי צה"ל לדרישת משרד הביטחון להתנות את העיגול כלפי מעלה בהתייצבות בפני ועדה רפואית. בנוסף, התעקש הארגון להעניק לנכי צה"ל שנפגעו מהתנהלות אגף השיקום בנושא פיצוי בגין העיגול שנעשה בעבר כלפי מטה. לאחר משא ומתן עיקש שנערך, קיבל משרד הביטחון את התנאים שדרש הארגון ועל פי ההסדר שהושג, העיגול יתבצע באופן אוטומטי, דרגת הנכות תעלה באחוז לעשרות אלפי נכים, ויוענקו מענקים חד פעמים לכל אוכלוסיית הנכים אשר בעבר עוגל שיעור הנכות כלפי מטה בסך 1,800 שקל.

בנוסף, קבוצות מסוימות אף יזכו למענקים גבוהים יותר, פועל יוצא של פגיעה בזכויותיהם לאורך השנים. כך למשל, מי ששיעור נכותו לאור ההסדר יעלה מ-59% ל-60%, מ-69% ל-70%, מ-79% ל-80% ומ-89% ל-90%, יקבל מענק של 2,400 שקל. חלק מנכי צה"ל ששיעור נכותם המעודכן יעמוד על 30% או 40% או 50% יזכו למענק של 6,600 שקל. בשורה משמעותית קיימת גם לנכי צה"ל ששיעור נכותם עוגל כלפי מטה ל - 19% לפי התנהלות העבר של אגף השיקום. קבוצה זה, המונה כמה עשרות נכים, יזכו במענק חד פעמי בסך 3,000 שקל, יקבלו מעתה תגמול חודשי וזכויות נוספות מאגף השיקום, ויוכלו להצטרף לארגון נכי צה"ל, על כל ההטבות הכרוכות בכך. גם אלמנות או שארים של נכי צה"ל שבעבר עוגל שיעור הנכות של יקיריהן כלפי מטה, ושנפטרו בשלוש השנים האחרונות יזכו לקבל את הפרש הקצבה בגין העדכון.

אלמנות של נכי צה"ל אשר נפגעו בפעילות מבצעית ולאור השינוי יעודכן שיעור נכות יקיריהן ל-50%, תכללנה בקבוצת הזכאים מכוח הוראת אגף משפחות והנצחה ותיזכנה לקבלת תגמולים כאלמנה לאורך כל חייהן.

ההערכה היא כי העלות למשרד הביטחון של הסדר זה הינה כ-17 מיליון שקל לכל שנה מעתה ואילך ועוד עשרות מיליוני שקלים בגין המענקים החד-פעמיים שישולמו בשבועות הקרובים.

"תיקנו עוול היסטורי", קבע חיים בר, יו"ר ארגון נכי צה"ל, "במשך שנים רבות ביצעה המדינה 'תספורת' על חשבון נכי צה"ל בכך שעיגלה את שיעור הנכות שלהם כלפי מטה. אמרנו להם עד כאן! לא יעלה על הדעת שמי שנכותו נקבעה בשיעור מסוים, יאלץ לוותר על הטבות שמגיעות לו. לישראל יש את הצבא הטוב בעולם ואנחנו בארגון נכי צה"ל מעניקים להם את רשת הביטחון הטובה ביותר בעולם במקרה של פגיעה בעת או עקב השירות. זה יום משמעותי וחשוב במאבק המתמשך של הארגון לשמירה על זכויות נכי צה"ל ומניעת הפגיעה בהן".