'העדה החרדית' ליהודי צרפת: אל תעלו לישראל

בית הדין של 'העדה החרדית' פרסם גילוי דעת הקורא ליהודי צרפת שלא לעלות לישראל שכן הליך הקליטה עלול להובילם לחינוך חילוני.

חיים לב , ב' בשבט תשע"ה

חיילים שומרים על בי"ס יהודי בפריז
חיילים שומרים על בי"ס יהודי בפריז
צילום: רויטרס

חוששים לגורלם הרוחני. בית הדין של 'העדה החרדית' פרסם היום (חמישי) 'גילוי דעת' הקורא ליהודי צרפת שלא לעלות לישראל שכן 'החיבוק' הישראלי לצד הליך קליטתם עלול להובילם לחינוך חילוני.

"בצער רב קיבלנו את הידיעה המרה יחד עם כל בית ישראל על הריגת כמה מבני ישראל הי"ד (השם יקום דמם)... אולם על דעתה באנו כי בעקבות המאורעות העושים ראשי המדינה תעמולה גדולה לקרוא אל יהדות צרפת ואירופה בכלל לעלות לארץ הקודש, ועל כן פונים אנו אל אחינו בני ישראל החרדים לדבר ה' שלא יטו אוזנם לקול התעמולה הזאת.

"כל עוד אינם יודעים היכן יתחנכו בניהם ובנותיהם שיחיו בדרך התורה המסורה לנו הצרופה, לא יעלו לארץ הקודש", כתבו רבני בית הדין.

"כפי שעשו בעבר עם יהדות הגולה 'ילדי טהרן' אשר לדאבון הלב אבדו מעדת בני ישראל החרדים ועזבו מקור חיים לחצוב בארות נשברות אשר לא יכילו המים ונטמעו בכור ההיתוך החילוני רח"ל (רחמנא לצלן). שמעו את דבר ה' אל תפקירו את חינוך ביניכם ובנותיכם בעבור תעמולה לאומית זולה של כוחי ועצום ידי אשר השמידו חלק גדול מכלל ישראל. שמרו מכל משמר על חינוך צאצאיכם ובני ובנות ישראל הבחורים והבתולות לא יעלו לארץ הקודש כל עוד אינם יודעים היכן יהיה מקום חינוכם ולימודם הראוי בדרך התורה".

לפני שבוע אף פרסמנו כי מנהיג הציבור הליטאי הרב שטיינמן אמר דברים דומים בשיחה עם מקורביו. לדברי מקורביו, לאחר הפיגוע מספר תושבים מקומיים התייעצו עם הרב שטיינמן האם לעלות ארצה כשהרב מביע חששו מהכשל הרוחני שעלול להיווצר עם עלייתם ארצה.

אחד המקורבים הסביר כי לצד החשיבות הביטחונית המצדיקה עליה ארצה, צריך לתת את הדעת על האופן שבו נקלטים העולים מצרפת. לדברי הרב שטיינמן, העובדה שבמסגרת הקליטה קיימת הכוונה של הממשל בישראל למוסדות חילונים וללא הפרדה בין בנים ובנות, צריכה להישקל בטרם מתקבלת החלטה לעלות ארצה במסגרת הליך הקליטה. 

"מוסדות המדינה שולחים אותם לכל מיני מקומות לימוד והם מתקלקלים שם, מכוונים אותם למוסדות מעורבים לבנים ובנות", צוטט הרב שטיינמן, זאת לעומת  "ארה"ב אין ממסד שמכוון אותם ולכן הם נקלטים במוסדות תורה ונשארים שלמים ברוחניות".

מנגד, רבנים אחרים דוגמת הרב קנייבסקי והרב מזוז קראו ליהודי צרפת לעלות ארצה.