בית שמש אישרה את תקציב 2015

ממונה הכספים בעירייה: בשנת התקציב הבאה נתמקד בהגדלת הכנסות באמצעות שיווק אזור התעשייה החדש.

חיים לב , ב' בשבט תשע"ה

משה אבוטבול
משה אבוטבול
חזקי עזרא

מליאת מועצת עיריית בית שמש אישרה את תקציב העירייה לשנת 2015 ברוב קולות של 10 תומכים מול 7 מתנגדים מהאופוזיציה.

מסגרת התקציב 2015 עלתה בעשרה מיליון ש"ח ועומדת על 371 מיליון ש"ח, לא כולל תקציבי פיתוח (תקציב בלתי רגיל) העומדים על כ- 200 מיליון ש"ח נוספים.

לאור הנחיית ראש העיר משה אבוטבול, ניתן דגש רב לשקיפות מלאה בנבכי ספר התקציב, והנהלת העירייה כולה, המורכבת מחברי הקואליציה, ישבה פעמים רבות לצורך גיבוש התקציב בתיאום ובשותפות מלאה של כל הסיעות החברות בקואליציה.

אבוטבול אמר בדיון כי "המציאות שנכפתה על העיר, של שתי מערכות בחירות בשנה האחרונה הקשו מאוד על תפקוד העירייה בתקופה זו, ובעקבות הקיצוץ המתמשך במענקי האיזון של משרד הפנים והעובדה שאין תקציב מאושר למשרדי הממשלה לשנת 2015, מחייבים התייחסות מיוחדת של העירייה. לכך הקמתי 'מטה להתייעלות עירונית' שבראשו יעמוד מנכ"ל העירייה עו"ד מתתיהו חותה ויכלול את גזבר העירייה העירייה רו"ח אריה ברדוגו, מרדכי דירנפלד ממונה כספים ובעלי תפקידים בכירים  רלוונטיים, בשיתוף פעולה מלא הדוק של חברי הנהלת העיר, כל אחד בתחומו, יקיימו חשיבה מחודשת בסדיר העדיפויות העירוניים ובניהול מושכל".

חבר מועצת העיר מרדכי דירנפלד ממונה תיק כספים, שעמל רבות בחודשים האחרונים, על בניית ספר התקציב, אמר "בשנת התקציב הבאה, נתמקד בהגדלת ההכנסות העירוניות, אם במיצוי אפיקי ההכנסה הקיימים, ואם במציאת מקורות הכנסה חדשים כשיווק אזור התעשייה החדש והבאת מפעלים וחברות היי טק לעיר, דבר שיסייע לקופת העירייה וגם למקומות עבודה לתושבים".

בסיום הדיון הארוך שבו אושר התקציב, הודה ראש העיר לממונה הכספים מרדכי דירנפלד, לגזבר העירייה רו"ח אריה ברדוגו ולכל צוות הגזברות על ההשקעה הרבה בהכנת ספר התקציב.