מיזם חדש: לומדים שמיטה בעיון

"בשנת השמיטה יש ענין מיוחד להרבות בתורה ולתת לאדם ולאדמתו מנוחה מיגיעתם ועמלם הרגילים", אומר הרב יוסף כרמל.

חזקי ברוך , ה' בשבט תשע"ה

כל אחד יכול ללמוד בעיון. הרב כרמל
כל אחד יכול ללמוד בעיון. הרב כרמל
צילום: חזקי עזרא

מכון ארץ חמדה ועמותת שנת השבע מפעילים מבצע להגברת השיח הלימודי בנושא שנת השמיטה.

מיזם "שנת השבע" פועל להרחבת רעיון השמיטה בציבור הישראלי על כל גווניו ויחד עם מכון ארץ חמדה להגברת ועיון הלימוד בעומק השמיטה.

רבני המכון הכינו 40 ערכות לימוד שבועיות, על פי המקורות בחז"ל, בראשונים ובאחרונים, להלכה ולמעשה. הערכות מיועדות לחבר את הלומדים בעיון לתורת השמיטה.

"בשנת השמיטה יש ענין מיוחד להרבות בתורה ולתת לאדם ולאדמתו מנוחה מיגיעתם ועמלם הרגילים", אומר הרב יוסף כרמל ראש מכון ארץ חמדה, "אנחנו מאמינים כי גם בעולם המודרני, ראוי שאדם יעצור מעט מקצב ושטף החיים ויעניק לעצמו כמה שעות ללימוד עיוני מעמיק כדי להקיף את רעיון השמיטה ולהתחבר לשורשיה".

עד עתה יש כבר כאלפיים לומדים שפנו למכון ארץ חמדה, נרשמו וקיבלו את דפי הלימוד. "יודגש כי אין כל עלות ללומדים, והמתמידים בין בחורי הישיבות והאברכים אף יזכו למילגת עידוד", מוסיף הרב כרמל.

"היחוד שבתכנית הזו הוא שהיא מאפשרת לכל יהודי לעסוק בשמיטה דרך לימוד והעמקה במקורות", הוא מספר ומציין כי "שני בוגרים, הרב עקיבא כהנא והרב אהרן פלדמן שהשקיעו שעות רבות במלאכה, הכינו יחידות לימוד בהירות ועמוקות שמאפשרות לכל אחד ואחת להיכנס וללמוד בעיון".

דפי הלימוד ממתינים באתר 'ארץ חמדה', והם מתחלפים אחת לשבוע. כל המבקש יכול לקבל את דפי הלימוד באופן קבוע בדואר האלקטרוני.

"הדפים כוללים מקורות, שאלות למחשבה ועיון, סיכום של כל שיעור וגם מבחן אמריקאי כדי לוודא שהלומדים הבינו את הסוגיה ", אומר הרב כרמל, "אנו מקבלים תגובות משמעותיות מהישיבות ומבתי המדרש ובמקומות רבים יש קבוצות לימוד בעקבות דפי הלימוד, למרות שאין מדובר בדפים קלילים אלא בלימוד עיוני, גם מי שאינם אברכים או בחורי ישיבות והחליטו להתמסר ללימוד השבועי, מצליחים לגעת בעומק השמיטה ולהתחבר למהותה של שנת השבע".