מה חשב הרב ישראלי על הציונות הדתית?

בקובץ מאמרים ומכתבים בהוצאה מחודשת ועם מאמרים חדשים, מביע הרב שאול ישראלי זצ"ל את דעתו בעניינים רבים בענייני ציבור ומדינה.

ישי קרוב , י"ג בשבט תשע"ה

הרב שאול ישראלי זצ"ל
הרב שאול ישראלי זצ"ל
צילום: הוצאת מוסד הרב קוק

הרבנות והמדינה
מאמרים ומכתבים מאת הרב שאול ישראלי זצ"ל
הוצאת מוסד הרב קוק,
518 עמ'.

20 שנה חלפו מאז עלה הרב שאול ישראלי זצ"ל לגנזי מרומים וכתביו עדיין מהדהדים.

במהלך חייו שימש הרב ישראלי כרבו של כפר הרא"ה, חבר מועצת הרבנות הראשית, ראש ישיבת מרכז הרב ועוד.

כאיש ציבור, עסק הרב ישראלי בנושאים רבים ומגוונים כאשר מכתבים ופרסומים רבים ראו אור בספר 'הרבנות והמדינה'.

כעת, 20 שנה אחרי שנפטר, החליטו במוסד הרב קוק להוציא את הספר במהדורה מחודשת עם תוספות חשובות.

בין הנושאים בהם עוסק הספר: הרבנות בארץ ישראל ובמדינת ישראל, תפקידי הרבנות, המשבר הרוחני של 'הפועל המזרחי', תפקידי היהדות הדתית, משמעותה הדתית של המדינה ועוד.

החלק החדש בספר, כאמור הם הכתבים שהוספו למהדורה זו בהם דן הרב ישראלי על הרבנות בארץ ישראל (במימד שונה ממאמריו בנושא שבפרקים הראשונים), על דרכם של בית הלל וכיצד לישם אותה בדורנו, על הספר הלבן ועל דרכה של הציונות הדתית.

אין ספק שמדובר פה בקובץ מאמרים חשוב מאוד שכתב אחד מגדולי הדור הקודם. כשלומדים את דברי הרב ישראלי בספר, מקבלים פרספקטיבה תורנית של עשרות שנים – מהתקופה טרום המדינה וההתמודדויות בארץ דרך השואה, הקמת המדינה ועד תקופת אוסלו – בה חתם הרב על כרוזים נגד הפקרת שטחי ארץ ישראל, יחד עם רבנים נוספים. הסתכלות שכזו היא בהחלט לימוד בפני עצמו.