אושרה תכנית המתאר הארצית לאיחסון גפ"מ

המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה להמליץ לממשלה על אישור תכנית המתאר הארצית לאיחסון גפ"מ בצפון, בירושלים ובדרום.

ישי קרוב , י"ד בשבט תשע"ה

בלוני גז. ארכיון
בלוני גז. ארכיון
פלאש 90

המועצה הארצית לתכנון ובניה בראשות מנכ"ל משרד הפנים, ד"ר שוקי אמרני, החליטה היום (שלישי) להמליץ לממשלה על אישור תכנית המתאר הארצית לאיחסון גפ"מ (גז פחמימני מעובה, המכונה גז בישול).

מטרת התכנית היא קביעת אתרים מתאימים לאיחסון גפ"מ על מנת לצמצם שינוע מיכליות גז, המהוות סיכון בטיחותי לנוסעים בכביש, תוך שמירה על בטיחות התושבים באזורי האחסון.

התכנית כוללת חמישה אתרים לאיחסון גפ"מ, כאשר באזור חיפה והצפון יאוחסן כשליש מהמלאי הנדרש, כ- 20,000 טון ובאזור המרכז ירושלים והדרום יאוחסן כשני שליש מהמלאי הנדרש, כ- 40,000 טון.

האתרים לאיחסון גפ"מ הם: יבור, קרקעות הצפון, בית הזיקוק אשדוד או מרכז הדלק, קצא"א, משולש התשתיות או אתר האשל/ נאות חובב. האתרים שפד"ן וג'למה ייקבעו כעתודה תכנונית.

בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות הלאומיות והאנרגיה ופיקוד העורף, נקבע בתכנית כי סביב כל אתר ישמר מרחק הפרדה של 400 מטרים משימושים קולטי קהל.

התכניות המפורטות לאתרים אלה ילוו בסקר סיכונים בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים.