בודפשט ציינה 70 שנה לטבח בבית החולים היהודי

הקהילה האורתודוכסית בבודפשט קיימה טקס זיכרון לציון 70 שנה לטבח שנערך בבית החולים היהודי ובבית האבות היהודי בבודה.

חיים לב , כ' בשבט תשע"ה

בודפשט
בודפשט
קובי פינקלר

הקהילה האורתודוכסית בבודפשט קיימה טקס זיכרון לציון 70 שנה לטבח האיום שנערך בבית החולים היהודי ובבית האבות היהודי בבודה, בו נטבחו בדם קר מאות יהודים הי"ד, שניסו להימלט מהתופת הנאצית.

רגע לפני התמוטטות השלטון הנאצי בהונגריה גברה פעילות ההשמדה, ובחודש שבט תש"ד לאחר שהצבא האדום כבר חדר לפרברי בודה, תקפו הנאצים את בית־החולים של קהילת בודה, שעמד תחת חסותו והנהלתו של הצלב האדום, את בית־החולים של קהילת האורתודוכסים בפשט ובית־ההבראה שלה, ואת מושב הזקנים של החברה קדישא האורתודוכסית, ורצחו את כל תושביהם, רופאיהם ועובדיהם. למעלה מ־400 בני אדם נרצחו על ידי הנאצים באותו יום.

בימים האחרונים נערך במקום טקס זכרון מרכזי והסרת הלוט מעל לוח זכרון קבוע בסמוך לבית החולים שמספר את אירועי הטבח המחרידים, כשבמקום נכחו צאצאיהם של הקדושים שנרצחו במקום.

יו"ר הקהילה האורתודוכסית, מאיר דבלינגר, גולל את סיפור הזוועה מאותם הימים, המהווה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של הקהילה  היהודית בבודפשט. לאחר דברי מספד על ידי הרב משה שלזינגר מירושלים, הוסר הלוט מעל השלט יחד עם שגריר ישראל בהונגריה.

חללי הקדושים בבית החולים נמצאו רק לאחר מספר ימים, ומעטים שהיה ניתן לזהות נקברו בבית הקברות היהודי בבודפשט. יתר הנרצחים הובאו לקבורה בקבר אחים בערב שבועות תש"ה.

על קבר האחים נכתב: "בת עמי חגרי שק, התפלשי בעפר למי זאת נרשמת. פה טמונות עצמות קדושים אנשים ונשים נערים וישישים צדיקים יקרים תמימים וישרים שבקשו מנוס מצר בבית החולים וסבלו באהבה ענויים ויסורים וביום צרה ע' ר' ח' שבט ת'ש'ה' גברו מאריות וקלו מנשרים קדשו יחד ש"ש ברבים ונהרגו כלם בידי בעלי חיצים ובאחד פרחה נשמתם למרומים גופם נשרף ועצמותם אודים מוצלים נאספו ונקברו פה בבכי ובתמרורים ערב שבועות ת'ש'ה' אלה מזבחות זכור ולעינינו נקום דמים הנגרים רחם על פליטת הצאן בזכות קדושים פה שוכבים".