היועמ"ש נגד פסילת זועבי "לא בלי היסוס"

היועמ"ש יהודה וינשטיין הביע הערב את דעתו לפיה אין לפסול את מועמדותה של זועבי לכנסת הבאה אך הבהיר כי זה "לא סוף פסוק".

ישי קרוב , כ"ב בשבט תשע"ה

חנין זועבי בביהמ"ש העליון
חנין זועבי בביהמ"ש העליון
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה הגיש הערב (רביעי) את עמדתו לבקשות לפסול את ח"כ חנין זועבי מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-20.

במסגרת הבקשה לפסילתה של זועבי הובאו התבטאויות פומביות שונות מהן עולה כי היא תומכת לכאורה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

ויינשטיין פנה לזועבי בעקבות הבקשה וביקש ממנה הבהרות. הערב כאמור נמסר כי עמדת היועץ המשפטי לממשלה לפסול מועמד היא צעד "חריג שבחריגים", שיש לעשותו רק במקרים קיצוניים.

ויינשטיין מציין בהחלטתו את קביעתו של הנשיא בדימוס אשר גרוניס, בפרשת זועבי הראשונה "מניעת השתתפותו של מועמד בבחירות לכנסת או מניעת השתתפותה של רשימת מועמדים בבחירות, נוסיף ונזכיר, הם צעדים קיצוניים. על כן, התקבלה במשפטנו התפיסה לפיה ראוי שפרשנות העילות המנויות בסעיף 7א תהא צרה ומצומצמת, תוך דרישה ראייתית מחמירה... . פרשנות מצמצמת זו עוברת כחוט השני בפסיקתו של בית המשפט העליון זה עשרות שנים, ויש לשמרה ביתר שאת שעה שעילות הפסילה עוגנו בחקיקה והותוו המבחנים ליישום סעיף 7א. פרשנות זו היא גם נגזרת של הכלים הנוספים המאפשרים לדמוקרטיה להתמודד עם כוחות המבקשים לפגוע בה מבפנים. ..".

בעמדת היועץ צוין כי חלק מההתבטאויות שהוצגו במסגרת הבקשות קשות ומטרידות עד מאוד, ויכולות להתפרש אף כדי תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור. עם זאת, בחינה קפדנית של כלל הראיות בראי הפסיקה, הדורשת "ראיות ברורות, חד משמעיות ומשכנעות" לכך שהתמיכה במאבק המזוין של ארגון טרור היא מטרה מרכזית של המועמד, מטה את הכף – לא בלי היסוס - נגד פסילתה של חה"כ זועבי.

עוד מוסיף היועץ בעמדתו כי עצם אי פסילתה של ח"כ זועבי איננה סוף פסוק. בהקשר זה קבע הנשיא בדימוס גרוניס כי, "עצם העובדה שמועמד רשאי להתמודד בבחירות לכנסת אין משמעה כי משעה שנבחר רשאי הוא לעשות ככל העולה על רוחו. עדיין עומדת האפשרות לשלול חסינותו של חבר כנסת במקרים מסוימים, להעמידו לדין אם נמצא כי עבר עבירה פלילית, ולשלול את המשך כהונתו בכנסת אם הורשע בדין בעבירה שיש עימה קלון. אכן, האיזון בין ההגנה על הדמוקרטיה וההגנה על יסודותיה אינו פשוט. אך בעוד שעומדת לדמוקרטיה זכותה להגן על חיותה, עומדת לה גם החובה להגן על עקרונותיה היסודיים ביותר, ועל הזכות להיבחר, שהיא אחת הזכויות הבסיסיות המכוננות את המשטר הדמוקרטי עצמו".

בתגובה לכך אמרה ח"כ מירי רגב, "בושה וחרפה למדינת ישראל שלא מציבה גבולות ברורים , לא יתכן שהיועמ"ש לממשלה מאפשר את התמודדותה של חנין זועבי לכנסת. מי שבאופן ישיר וגלוי פועלת נגד מדינת ישראל, תומכת בארגוני טרור ומסיתה נגד חיילי צה"ל".

"הטיעון של ווינשטיין, שיש למנוע התמודדות לכנסת רק במקרים חריגים וקיצוניים, הוא בגדר עצימת עין ופזילה לז'נבה.
לא יתכן שמי שמעורבת באופן פעיל וגלוי בפעילות טרור נגד ישראל, תהיה חברה בפרלמנט הישראלי. החלטות מסוג זה מובילות את הדמוקרטיה בישראל לאנרכיה".