'הרבי לא רצה שהחסידים ישתטחו על מצבתו'

בתום ימי ה'שבעה' הוקמה מצבה על קברו של 'הצדיק מיבנאל' כשגובהה חריג ממצבה רגילה.

חיים לב , כ"ו בשבט תשע"ה

המצבה על קברו של המהר"ש
המצבה על קברו של המהר"ש
צילום: אתר ברסלב סיטי

שבוע חלף מאז הלוויית הרב אליעזר שלמה שיק זצ"ל (הצדיק מיבנאל) ומצבה הוקמה על קברו. עם זאת, אין מדובר במצבה רגילה.

"גובהה של המצבה חריג ממצבה רגילה", סיפר אחד החסידים ואף עמד על הסיבה, "הרבי לא רצה שהחסידים ישתטחו על מצבתו. הוא ביקש שאנשים יבואו להתפלל, לא להשתטח. הוא ביקש שזה יהיה גבוה מקומת אדם".

גם הניסוח על הקבר מיוחד: "פה נטמן החסיד האמיתי עובד ה' בתמימות ובפשיטות, מסר נפשו אליו יתברך בכל יום ויום, מיום עמדו על דעתו, וסבל ייסורים קשים ומרים כל ימי חייו, רבים השיב מעוון וקירבם אליו יתברך, העמיד תלמידים רבים, יראי ה' וחושבי שמו".

"בעל המחבר ספר שו"ת אשר בנחל וספר שפת הנחל פירוש נפלא על כל ספר הקדוש והנורא ליקוטי מוהר"ן לרבינו הקדוש איש אלוקים וקדיש מן שמיא נחית בוצניא קדישא רבי נחמן מברסלב זיע"א וקיבץ וליקט ספרים רבים ונכדים מדברי תלמוד הקדוש והנורא אשר כל רז לא אניס ליה רבי נתן מברסלב זי"ע והפצת בכל קצוות תבל, ופרטיות הקונטרסים המפורסמים שהחיו אלפים ורבבות נשמות ישראל וחיזקו אותה לחזור בתשובה".



טוען....