צה"ל 2014: פחות עריקים ופחות כלואים

המשטרה הצבאית פרסמה נתוני פעילות לשנת 2014. ירידה של כ-20% במספר העריקים וירידה של כ-7% בהיקף הכניסות למערך הכליאה.

אתר צה"ל , י' באדר תשע"ה

מעצר משפט צבא פרקליטות צבאית הפרקליטות הצבאית
מעצר משפט צבא פרקליטות צבאית הפרקליטות הצבאית
דובר צה"ל

חיל המשטרה הצבאית פרסם את נתוני פעילות החיל לשנת 2014.

במהלך שנת 2014 נרשמה ירידה של כ-20 אחוזים במספר העריקים, כשבשנת 2013 ערקו 2,737 חיילים, לעומת 2,164 עריקים ב-2014. עם זאת, חלה עלייה של כ-16 אחוזים במספר המשתמטים.

היקף הכניסות למערך הכליאה בצה"ל ירד בבסיסי הכליאה בכ-7 אחוזים, זאת כאשר בשנת 2013 נכנסו לבסיסים 13,166 חיילים וב-2014 רק 12,144 חיילים.

יש לציין כי בשנת 2014 71 אחוזים מהכלואים ריצו מאסר בגין היעדרות משירות, 21 אחוזים בגין עבירות משמעת ו-8 אחוז בעקבות עבירות פליליות. כמו כן, מספר האירועים החריגים בבסיסי הכליאה (אלימות, סמים, פגיעה עצמית, אשפוז, שביתת רעב ואחרים) ירד ב41 אחוזים. בשנת 2013 מספר האירועים החריגים עמד על 416, וב2014 על 242.

במהלך שנת 2014 ירד מספר הקבילות מ-143 ב2013 ל-78 - 45 אחוזי ירידה. מבין הקבילות, רק 9 נמצאו מוצדקות, לעומת 25 בשנת 2013. במקרה זה מדובר בירידה של 64 אחוזים.

לפי הנתונים, מספר תיקי החקירה הנוגעים לעבירות מין ירד ב-9% במהלך שנת 2014, בה נפתחו 125 תיקים לעומת 137 תיקים בשנת 2013. ירידה נרשמה גם במספר עבירות הרכוש ובמספר עבירות התנועה שביצעו נהגים צבאיים.