יהודי חו"ל מעדיפים להיות 'עבדי אחשוורוש'

בספר חדש מובאים רעיונות וחידושים מחשבתיים על חודש אדר. בביקורת חדה קושר העורך, הרב יעקב מדן, את יהודי פרס דאז ליהודי חו"ל היום.

ישי קרוב , י"א באדר תשע"ה

מגילה מגילת אסתר
מגילה מגילת אסתר
צילום: פלאש 90

באר מרים - פורים
בעריכת הרב יעקב מדן
הוצאת ידיעות ספרים,
268 עמ'.

ימי הפורים בפתח והמוני עם ישראל מכינים כבר את המוצרים למשלוחי המנות, את הכסף למתנות לאביונים ומתארגנים לסעודת פורים.

כמובן, גם ההכנה הרוחנית מתבצעת – אם בלימוד פשט המגילה, לימוד המדרשים, ההלכות וגם לימוד אמונה על עצם הימים החשובים, עליהם אמרו חז"ל שלא יתבטלו לעתיד לבוא.

באמצעות ספר חדש בסדרת 'באר מרים' על החגים, בעריכת הרב יעקב מדן, ניתן להתכונן לפורים ולקבל רקע אמוני, הלכתי, הגות ועוד, כשהמטרה היא "לעצב קנקן חדש ליין הישן והטוב של תורת ה'", כהגדרת המו"ל.

הספר עומד על מהותו של יום הפורים ומתמקד באחדות ישראל ובעליה לארץ ישראל. בפתח הספר מזכיר הרב מדן את שני תירוצי חז"ל לשאלה מדוע לא אומרים הלל בפורים. התירוץ הראשון הוא מאחר שזהו נס שנעשה בחו"ל והשני משום שעדיין 'עבדי אחשוורוש אנחנו' – שעם ישראל אז היה בנפשו עבד לאחשוורוש ולא מספיק עובד את ה'.

הוא קושר את הימים ההם לזמן הזה ולא חושש מלהעביר ביקורת על היהודים היושבים כיום בחוץ לארץ, לאחר שיבת ציון, "המעדיפים את מצב כ'עבדי אחשוורוש'".

לאורך הספר נכתבו הסברים וחידושים רעיוניים על ימים אלו – החל מקריאת פרשת שקלים טרם נכנס חודש אדר, פרשת זכור, מגילת אסתר ומקומו של אחשוורוש.

בספר מוסבר מה פשר כתיבת וקריאת מגילת אסתר, "לתאר בצורה אירונית וסאטירית את מלכות אחשוורוש ולהציג את האלטרנטיבה לה – מלכותו של מלך מלכי המלכים". כמו כן הוא עומד על הסוגיות – מדוע ישראל באותו הדור נתחייבו כליה, ה'עימות' בין מרדכי להמן, מצוות הפורים ועוד.

בסוף כל נושא הוכנסו קטעים מיוחדים העוסקים במצוות, בהלכה ובמנהגים של ימי הפורים וחודש אדר. דפים אלו עוצבו ברקע שונה ובכך מובדלים משאר הפרקים ומרוב הספר, העוסק בנושאים המחשבתיים.

לסיומו של הספר צירף הרב מדן את דבריו של ראש ישיבת הר עציון לשעבר, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, מי שהרב מדן מגדיר כזה שעיצב את יום הפורים בישיבה ליום שמחה אמיתית ולא של הוללות.

הספר ערוך בצורה יפה מאוד, מובנת, חלוקה לפסקאות ברורה והפסוקים מודגשים ומנוקדים. הכל יחד נותן את השמחה בלימוד הספר, זאת כמובן בנוסף לשמחה הכללית השורה עלינו בימים אלו.