הרב מאזוז לנתניהו: זכות ארץ ישראל תעמוד לך

במכתב תמיכה לראש הממשלה משבח הרב מאזוז את ראש הממשלה נתניהו על נאומו בקונגרס ועל עמידתו הנחרצת "מול משחיתים מבית ומחוץ".

שמעון כהן , י"ג באדר תשע"ה

הרב מאיר מאזוז
הרב מאיר מאזוז
צילום: מוזיאון גוש קטיף

חיזוק נוסף מקבל הבוקר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, על נאומו בקונגרס האמריקאי - הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת 'כיסא רחמים' ופטרונה הרוחני של תנועת 'יחד', מחזק את ידיו של נתניהו ומשבח את נאומו.

נוסחו של המכתב לנתניהו, מכתב שכדרכו של הרב נכתב בכתב ידו, רומז גם לביקורת כלפי תוקפי נתניהו בזירה הפוליטית הישראלית כשהוא כולל את תוקפי הנאום תחת הכותרת "המשחיתים מבית ומחוץ".

הרב מאזוז גם מאחל לנתניהו הצלחה בבחירות. נזכיר כי מפלגתו, 'יחד', הייתה מהראשונות שהודיעו באופן גלוי על כוונתן להמליץ לנשיא להטיל את הרכבת הממשלה הבאה על נתניהו. זאת לצד 'הבית היהודי' שנקטה גם היא בדרך זו. ש"ס של אריה דרעי הצהירה אתמול הצהרה דומה.

במכתבו לנתניהו כותב הרב מאזוז:

לכבוד ראש הממשלה

מר בנימין נתניהו הי"ו

כל הכבוד לנאום שנאמת בקונגרס בארה"ב ועמדת חזק נגד כל המשחיתים מבית ומחוץ. זכות ארץ ישראל ועם ישראל תעמוד לך לעולמים ויתן לך הקב"ה פורים שמח. ליהודית תהיה אורה ושמחה וששון ויקר.

אנו מחזקים אותך ומברכים שתעלה מעלה מעלה בבחירות הקרובות וכל שונאי ישראל ועוכרי ישראל המה יכרעו ויפולו ואנחנו קמנו ונתעודד.

בהערכה רבה