"הגוף הפוליטי היחיד המייצג את הציונות הדתית"

רבני תקומה בקול קורא משבחים את הבית היהודי על התייעצותם עם הרבנים במאבקם לבלימת גל החקיקה האנטי דתי ומאבקם למען ההתיישבות.

חזקי ברוך , י"ג באדר תשע"ה

הרב חיים שטיינר
הרב חיים שטיינר
דוד כץ

רבני תקומה, הרב חיים שטיינר, הרב איסר קלונסקי והרב גדעון פרל, פרסמו היום (רביעי) קריאה לציבור הדתי לאומי להצביע בבחירות הקרובות לבית היהודי.

בקול קורא שהוציאו נכתב "זו הרשימה היחידה שחבריה כולם רואים במדינת ישראל את 'ראשית צמיחת גאולתנו' – כמבואר בתורת מרן הרב קוק זצ"ל, ובנו רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל. הם האומרים הלל בפה מלא ביום העצמאות, להודות לקב"ה על תקומת מדינת ישראל", ובכך מתייחסים במרומז למפלגתו של ישי שחלק מנציגיה אינם מכירים במדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתו של העם היהודי.

הרבנים הבהירו שזהו הגוף הפוליטי היחיד המייצג את הציונות הדתית ואת ערכיו; "רשימת הבית היהודי בסיסה ויסודה הוא התנועה הדתית הלאומית ותנועת המזרחי, הוותיקות. עכשיו היא פתחה את שעריה לקהלים נוספים הקרובים לדעתה ולרוחה, ומוכנים להצטרף אליה וליטול עמה חלק במאבקים הציבוריים על דמותה היהודית של מדינת ישראל. משום כך, במקביל אף פתחה את שורותיה לתת ייצוג ברשימתה לקהלים מסורתיים אלה."

"הרשימה השקיעה מאמץ למען אחדות המחנה הדתי-לאומי כולו וכך התאחדו, ב"ה, מפלגת הבית היהודי ומפלגת האיחוד הלאומי-תקומה לרשימה מאוחדת. בעמדנו על עומק הרעיון הא-לוקי המונח במושג 'ציונות דתית', וכפי שלמדנו היטב במשך שנות דור מרבנו הרצי"ה קוק זצ"ל, אנו קובעים באופן הברור שזוהי הרשימה היחידה המייצגת נאמנה תורת אמת זו". 

הרבנים משבחים את פעילותה של הבית היהודי, תוך התייעצות עם הרבנים בבלימת גל החקיקה האנטי דתי ועל מאבקה למען ארץ ישראל "אף כנגד כל הנלחמים למיעוט צביונה היהודי, עמדו שלוחנו כצוק איתן לביצורה של היהדות במדינה. על אף נחיתותם המספרית כנגד מפלגות שעלו עליהם פי שלוש ויותר, הצליחו נציגינו, תוך התייעצות עם זקני רבנינו, לבלום או לתקן, על פי העניין, את רוב ככל ההצעות שהוגשו בכנסת. מעל לכל, ממקור תורת אמת, המפלגה הזו עומדת בעוז ובגאון נגד המחשבה של 'שתי מדינות לשני עמים' ותפעל בכל כוחה נגד איזו נסיגה שהיא בארץ ישראל. היא תפעל כדי לבנות ישובים וערים בכל חלקי ארצנו ללא הקפאה או הגבלה". 

בקריאתם מבהירים הרבנים שלמרות שהיו שגיאות במהלך הקדנציה, הם תומכים במפלגה בכל כוחם. כחיזוק לדבריהם מזכירים את תמיכתו של הרב צבי יהודה זצ"ל שתמך במפד"ל דאז והביע התנגדות לכל מהלך שנועד להחליש אותה, זאת למרות שהייתה לו ביקורת על מהלכים שביצעה.