''אבא מסתכל מלמעלה'' - אימה על הבוחרים?

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דחה את עתירת רשימת הנשים החרדיות, שדרשו להסיר את שלטי החוצות של ש"ס.

חיים לב , כ"א באדר תשע"ה

שלט חוצות של ש"ס
שלט חוצות של ש"ס
צילום: פלאש 90

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן, דחה עתירה שהגישה רשימת "ובזכותן - חרדיות עושות שינוי" ורות קוליאן בבקשה להוציא צו מניעה נגד מפלגת ש"ס, שיורה על הסרת שלטי חוצות המהווים, לטענת הנשים החרדיות, תעמולת בחירות אסורה.

העותרות מכוונות בעתירתן לשלטי החוצות הכוללים את דמותו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ומעליו נכתב "אבא מסתכל מלמעלה". לשיטת העותרות, לשלטים עלולה להיות השפעה אסורה על הבוחרים החרדים לטובת ש"ס.

לשיטתן, השימוש בדמותו של הרב יוסף זצ"ל יחד עם הכיתוב נעשה במטרה להטיל אימה על ציבור הבוחרים, ומדובר בניסיון להעניק את התחושה כי ההצבעה אינה חשאית ונערכת לעיני המביט מלמעלה.

עם זאת, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית דחה את העתירה בטענה כי מדובר בפרשנות. "דין העתירה להידחות. אכן, ספק אם הכיתוב בשלט עולה לכדי הדברים הקבועים... אני ער לכך כי הפרשנות שמעלות העותרות היא אפשרית, וייתכן שישנם מצביעים אשר יחושו לחץ להתאים את הצבעתם בהתאם ל'צופה מלמעלה' – הרב יוסף ז"ל, שהשפעתו על האוכלוסייה החרדית רבה במיוחד...

"יחד עם זאת, פרשנות זו אינה היחידה, וכפי שסבורה ש"ס, ייתכן שהשימוש בדמותו של הרב עובדיה יוסף ז"ל נועדה לשם הצהרה כי היא ממשיכת דרכו בלבד", דברי השופט ג'ובראן.