ירידה באבטלה בחודש פברואר

שיעור ההשתתפות בכוח התעסוקה נותר גם בחודש פברואר בעל 60.6 אחוזים, בדומה לינואר, כך עולה מנתוני הלמ"ס.

שלמה פיוטרקובסקי , ו' בניסן תשע"ה

לשכת התעסוקה בירושלים
לשכת התעסוקה בירושלים
צילום: פלאש90'

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (חמישי) את נתוני שוק התעסוקה לחודש פברואר, מהם עולה שיפור בנתוני התעסוקה.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עמד בחודש פברואר על 5.3% זאת לעומת 5.6% בינואר 2015.

אחוז ההשתתפות של בני 15 ומעלה בכוח העבודה ירד מעט בחודש פברואר ועמד על 64%, זאת לעומת 64.1% בינואר 2015

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 עמד בפברואר על 4.8% ללא שינוי לעומת ינואר 2015

שיעור התעסוקה בקרב בני 64-25 עמד בפברואר על 75.8% לעומת 75.9% בינואר 2015. אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים עמד בפברואר על 77.9%, ללא שינוי לעומת ינואר 2015.