11 חודשי מאסר נגזרו על ראאד סלאח

עם זאת, ביצוע עונש המאסר יעוכב עד להכרעה בערעור שעשוי סלאח להגיש על גזר הדין בבית המשפט המחוזי.

שלמה פיוטרקובסקי , ו' בניסן תשע"ה

השייח ראאד סלאח
השייח ראאד סלאח
פלאש 90

שופטת בית משפט השלום בירושלים גזרה עונש של 11 חודשי מאסר על ראאד סלאח מחג'נה, אשר הורשע בבית המשפט המחוזי בהסתה לגזענות והסתה לאלימות.

נוסף על עונש המאסר בפועל נגזרו העל סלאח 8 חודשי מאסר על תנאי. ביצוע גזר הדין יעוכב עד להכרעה בערעורו של סלאח, אם יבחר לערער.

נזכיר, כי בחודש נובמבר האחרון קיבל בית המשפט המחוזי בירושלים את ערעור המדינה והרשיע את השייח' ראאד סלאח בעבירה של הסתה לגזענות, זאת בנוסף לעבירת ההסתה לאלימות בה הורשע בבית משפט השלום.

בכך קיבל בית המשפט את עמדת המדינה, לפיה בדבריו של סלאח היה משום הסתה לגזענות.

עם זאת, בית המשפט המחוזי לא הכריע בשאלה האם להחמיר בעונשו של סלאח והחזיר את הדיון בנושא לבית משפט השלום בירושלים, אשר הכריע כאמור היום בשאלת העונש, והחמיר אותו ב-3 חודשים.

כתב האישום נגד סלאח עסק בדרשה שנשא השייח' סלאח בחודש פברואר 2007 בפני מאות מתפללים ומול כלי תקשורת רבים, במסגרת תפילות יום השישי. השייח' סאלח (שהורחק בצו בית משפט מתחומי העיר העתיקה בירושלים) ורבים משומעיו שנמנעה מהם הכניסה להר הבית באותו יום, קיימו תפילה המונית ברח' בן הדייה בשכונת ואדי ג'וז, במהלכה נשא השייח' סלאח דרשה בה הסית לאלימות ולגזענות, אל מול מיקרופונים ומצלמות התקשורת.

בפרקליטות מזכירים כי דברי השייח' סלאח כללו התבטאויות קשות כנגד השלטון הישראלי וכוחות הביטחון, אשר שיאן בקריאה ברורה לעולם המוסלמי לפתוח באינתיפאדה אלימה לשחרור ירושלים ומסגד אל אקצא, בגינה הורשע השייח' סלאח בהסתה לאלימות.

לאורך כל הדרשה השתמש השייח' סלאח במילה "דם" בהקשרים רבים, כשהוא מייחס לשלטון הישראלי ולכוחות הביטחון ביצוע מעשי טרור ורצח בחפים מפשע. בגין שימוש נוסף ב"אלמנט הדם" בדרשת השייח סלאח ייחסה לו המדינה עבירה של הסתה לגזענות.

באשר לעבירת הסתה לגזענות קבע ביהמ"ש כי דבריו אינם בהירים דיים וספק אם היה מודע לטיב המעשה ולאפשרות שדבריו יובילו להסתה לגזענות. המדינה תטען כי ''אין כל ספק כי דבריו של השייח' סלאח מתייחסים לדת היהודית ול'עלילות הדם' ולא לשום ציבור אחר או כל תופעה היסטורית אחרת. דברי ההסתה החמורה שיצאו מפיו לאורך כל הדרשה מופנים אך ורק כלפי מדינת ישראל והעם היהודי".

המדינה מבקשת מבית המשפט להרשיע את השייח' סלאח גם בעבירה של הסתה לגזענות. בנוסף, מבקשת המדינה להחמיר בעונשו על עבירת ההסתה לאלימות בה הורשע.