העבודות בצל השמיטה: הרב לאו ירד לשטח

הרב הראשי לישראל בחן מקרוב את עבודות הפיתוח בכביש ירושלים תל אביב העלולות לעורר בעיות הלכתיות בשל שנת השמיטה.

חזקי ברוך , ז' בניסן תשע"ה

הרב לאו היום
הרב לאו היום
צילום: לשכת הרב

במהלך עבודות הפיתוח בכביש ירושלים תל אביב התעוררו לאחרונה שאלות הלכתיות הנוגעות לנטיעת עצים ועבודות גינון בשולי הדרכים בשנת השמיטה.

שאלות אלה הובאו בפני הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שיצא לאתר העבודות, כדי לפקח ולבחון מקרוב אחר הדברים.

אל סיורו של הרב הראשי התלוו, מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עוזי יצחקי; משנה למנכ"ל חברת "נתיבי ישראל", מיכה קופילבסקי ומנהלי הפרויקט.

במהלך המפגש, הבהירו ראשי משרד התחבורה ומנהלי הפרויקט מטעם חברת "נתיבי ישראל", כי במהלך שנת השמיטה, לא תבוצע כל פעילות גינון למטרות נוי וכי פעולות גינון למטרות בטיחות, כגון נטיעת שתילים קטנים (פלאגים) שמטרתם למנוע את סחף הקרקע וקריסת מחלפים וגשרים- יבוצעו רק לאחר תיאום עם הרב ולאחר שייבחנו הפתרונות השונים.

כמו"כ סוכם, כי מכרזי הפיתוח והתשתיות שתוציא חברת "נתיבי ישראל" בסמוך לשנת השמיטה הבאה, יותאמו כבר בשלב התכנון ופרסום המכרז, כך שכל העבודות שתבוצענה בשנת השמיטה יותאמו לשנת השמיטה וייבחנו מראש הפתרונות האפשריים.