תוכנית סיוע מיוחדת למגדלי הפלפל בערבה

במסגרת התכנית החדשה, יזכו חקלאים אשר יסבו את שטחי גידול הפלפל שלהם לגידולים אחרים למענקי מדינה בשיעור של 70%.

ידידיה בן אור , כ"ד בניסן תשע"ה

פלפלים ממולאים
פלפלים ממולאים
טוב רואי

ענף הפלפל הינו ענף הייצוא המשמעותי ביותר של החקלאות בישראל בשנים האחרונות, כאשר עיקר שטחי הגידול נמצאים בערבה המתבססת על גידול זה כמקור תעסוקה עיקרי.

בעקבות משבר הייצוא החקלאי מול מערב אירופה ורוסיה, שהם יעדי השיווק העיקריים של תוצרת היצוא החקלאית הטריה, סיכמו משרדי החקלאות והאוצר על תכנית חדשה שמטרתה לסייע ליצואני הפלפל בפריפריה להתגבר על המשבר, ולהמשיך את העיסוק בחקלאות תוך פיזור סיכונים טוב יותר לעתיד.

צוות בראשות אודי אדירי, סגן הממונה על התקציבים וצביקה כהן, מנכ"ל בפועל של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף התאחדות חקלאי ישראל גיבש "חבילת סיוע" ליצואני הפלפל הטרי, תוך טיפול נקודתי נרחב באזור הערבה.

במסגרת התכנית שהיקפה 100 מיליון שקלים, יוכלו חקלאים לפנות לקבלת מענקי מדינה ממשרד חקלאות בשיעור של 70% מהיקף ההשקעה ולראשונה יאפשר קבלת מקדמה של 20% מההשקעה עם הצגת האישורים הנדרשים לחקלאים אשר עיקר גידולם הינו פלפל, במטרה להסב את שטחי הגידול שלהם מפלפל לגידולים אחרים.

במקביל, נבחן בימים אלו, מודל למתן ההלוואות ארוכות טווח באמצעות הבנקים בערבות מדינה לחקלאים שמייצאים את תוצרתם.

כמו כן, יפורסם מסלול חדש לעידוד התארגנויות של חקלאים לייצוא משותף לחו"ל וכן תגבור המו"פ החקלאי האזורי לצורך פיתוח חלופות לגידול פלפל.