סערת אבו חדיר: נחסכה מבוכה ומהומה

יו"ר אלמגור מסביר את ההתנגדות הנחרצת להחלטה להכיר במוחמד אבו חדיר כנפגע טרור. "נפעל לשנות את תיקון החוק שהתבצע לפני שנה וחצי".

יוני קמפינסקי , ד' באייר תשע"ה

מוחמד אבו חדיר
מוחמד אבו חדיר
צילום: המשפחה