הצעה: ייצוג הולם לבעלי מוגבלות במגזר הציבורי

הצעת החוק הראשונה של סיעות הקואליציה המתגבשת מבקשת לחייב ייצוג הולם לעובדים בעלי מוגבלויות במגזר הציבורי.

חזקי ברוך , ח' באייר תשע"ה

יואב קיש
יואב קיש
צילום: יח"צ

ח"כ יואב קיש יזם הצעת חוק במטרה לחולל שינוי משמעותי בשילוב בעלי מוגבלויות במגזר הציבורי כך ששיעור העסקתם יעלה משמעותי ויעמוד על סך של 5% מכלל שיעור העובדים.

חוק שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות, קובע כי על מעביד לפעול לשילוב הולם של אנשים בעלי מוגבלות, אך בפועל הוא אינו קובע מהי ההגדרה של ייצוג הולם ובפועל מיושם בצורה חלקית.

דו"ח מבקר המדינה משנת 2013 קבע כי שיעור העסקתם של אנשים בעלי מוגבלות בשירות המדינה נמוך ועמד על 2.05% בלבד מעובדי המדינה בשנת 2010 אף ששיעורם באוכלוסייה היה למעלה מ-5%.

בנוסף לכך, על אף שהתקבלה החלטת ממשלה לייעד משרות לאנשים בעלי מוגבלויות וכך לקדם ייצוג הולם בשירות המדינה, במועד סיום הביקורת עדיין לא פורסם מכרז למשרה זו. יוצא אפוא כי היקף העסקתם של בעלי המוגבלויות בשירות המדינה נותר נמוך כשהיה.

הצעת החוק החדשה קובעת כי גופים ציבוריים, יידרשו לדאוג לייצוג הולם של אנשים בעלי מוגבלויות, כך שמספרם לא יפחת מ-3% מהמספר הכולל של העובדים והעובדות בארגון. בנוסף, בשנת 2017 תחול עלייה בשיעור העסקת העובדים כך ששיעור העסקתם של העובדים בעלי המוגבלות יעלה ב 2% נוספים ויעמוד על 5% מכלל העובדים לכל הפחות.

"שילובם של בעלי מוגבלויות היא מסר חברתי ראשון במעלה ולא בכדי בחרתי שהצעת חוק זו תהיה הראשונה אותה הגשתי"., אמר קיש והוסיף כי "חתימתם של ח"כים מכל סיעות הקואליציה היא תעודה של כבוד לקואליציה המתגבשת. מצאתי שותפים עם אוזן קשובה ורצון אמת להובלת חוקים בעלי רגישות חברתית. הצעת החוק היא בשורה של ממש".