לראשונה: שאלה פתוחה בבחינות של לשכת עו"ד

בעקבות החלטת הוועדה של לשכת עורכי הדין, תיכלל שאלה פתוחה בבחינות ההסמכה, בנוסף לשאלון רב ברירה שיכלול 100 שאלות.

חזקי ברוך , ח' באייר תשע"ה

חברות וולונטרית? הסמכת עורכי דין
חברות וולונטרית? הסמכת עורכי דין
פלאש 90

2,700 נבחנים צפויים להיבחן בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין ביום רביעי הקרוב.

במבחן יתבקשו הנבחנים לענות על שאלה פתוחה - אחת מתוך שלוש שאלות, העוסקות בניסוח מסמכים משפטיים בנושאים שונים.

למענה על השאלה יוקצה חצי שעה, ולאחר הגשת התשובות ייפתח החלק השני של המבחן שיכלול שאלון רב ברירה בן 100 שאלות. סך הכל יעמוד משך הבחינה על ארבע שעות.

זו הפעם הראשונה בבחינות ההסמכה שבה ניתנת שאלה פתוחה לנבחנים, וזאת בעקבות החלטת הוועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין, בראשות נשיא בית משפט מחוזי חיפה, השופט יוסף אלרון,  לכלול בבחינות ההסמכה בכתב חלק נוסף שעניינו "ניסוח מסמכים משפטיים".

על פי החלטת הוועדה, נבחנים שיעברו בהצלחה את שלב מאה השאלות, תיבדק תשובתם על השאלה הפתוחה על ידי הבוחנים כחלק מהמבחן בעל פה. ההערכה שתינתן על התשובות, תהווה פרמטר נוסף בידי הבוחנים במבחן בעל פה הכולל.

יו"ר הוועדה הבוחנת, השופט יוסף אלרון, אמר כי "השינוי במתכונת בחינות ההסמכה שייושם לראשונה במועד הקרוב, יבחן את יכולותיהם וכישוריהם של הנבחנים בניסוח מסמכים משפטיים. מדובר במדד חשוב נוסף שיעלה את רמת הבחינה וישוקלל ביחד עם שאר חלקי הבחינה לקביעת הצלחתו של הנבחן בבחינה בעל פה.

העובדה כי המסגרות השונות ללימודי משפטים והמסגרות להכנה ללימודים לקראת הבחינה, מכינות את הסטודנטים והמתמחים בכתיבת וניסוח מסמכים משפטיים יש בה כבר כדי ללמד על חשיבות הכללת השאלה הפתוחה בבחינות ההסמכה, והעלאת רמתם המקצועית של מקבלי רישיון עריכת הדין".