קיצונים בעדה החרדית נגד הבד"צ. הסיבה: סוכר

השארת חותמת הכשרות של בד"צ העדה החרדית לצד עיטור של דגל ישראל על חבילות הסוכר של 'סוגת' מכעיסה גורמים בעדה החרדית.

שמעון כהן , ט' באייר תשע"ה

כועסים בעדה
כועסים בעדה
צילום: מתוך המייל שנשלח

גורמים קיצוניים בעדה החרדית זועמים על בד"ץ העדה החרדית. הסיבה: חותמת הכשר למוצר שעליו דגל ישראל.

במייל פנימי המופץ בעדה החרדית מציגים גורמים קיצוניים צילום קטעים מעטיפת סוכר שהצליחה להכעיס אותם, או ליתר דיוק: איור של דגל ישראל המעטר את העטיפה לקראת יום העצמאות, הוא שמצליח לעורר את הכעס הגדול.

בתצלום, המובא כאן, נראה הדגל ותחתיו הכיתוב 'סוגת מצדיעה למדינת ישראל', כיתוב שהוצב על מארזי הסוכר הלבן, כאמור לציון יום העצמאות שנחגג בשבוע שעבר. לצידו של התצלום מופיעה חותמת הכשרות של בד"צ העדה החרדית למוצר. הסמיכות בין השניים היא שמכעיסה את הגורמים המפרסמים מקרב העדה החרדית.

תחת הכותרת 'גדרם של ראשונים, האומנם?' מבקשים המפרסמים "לעקוץ" את אנשי בד"צ העדה החרדית ומצטטים את דבריו של רבי יואל טייטלבויים, אב"ד העדה החרדית בעבר, שכתב בספרו 'דברי יואל': "ובלתי שום ספק דבית שיש בו איזהו זכר כלשהו מאותו דגל אסור להיכנס בו, כי הוא מדור לכוחות הטומאה, שם הרגיעה לילית, בו משכן המינות והאפיקורסות, ודגל המינות מורה עליו, ה' ישמרנו מהם ומהמונם".