למה ייבאנו 800 טון פסולת מאיטליה?

כחלק מניסוי להפיכת פסולת עירונית לחומר דלק ייבאה חברת החשמל 800 טון של פסולת מעובדת שכזו מאיטליה. בדרך אל הירוק והחסכוני יותר.

שמעון כהן , י' באייר תשע"ה

במתקן הניסוי
במתקן הניסוי
צילום: יוסי וייס. חברת החשמל

חברת החשמל החלה בניסוי סביבתי בתחנת הכוח רוטנברג שליד אשקלון, במסגרתו בוחנת תהליך של הפיכת פסולת עירונית - לחומר דלק ׁ(RDF Refuse derive fuel), שבשילוב פחם ישמש לייצור חשמל.

את המיזם מנהלת חברת החשמל בליווי ובפיקוח של המשרד להגנת הסביבה. הניסוי יתקיים במשך חמשה ימים שבמסגרתם התבצע כיול של המטחנה לשריפת תערובת ה- RDF ביחד עם הפחם ושריפת התערובת בהתאם לפרמטרים שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

בחברה קובעים כי "שריפת הפסולת העירונית המעובדת, בשילוב עם פחם, צפויה להיות ירוקה יותר, חסכונית יותר וידידותית יותר לסביבה. הדלק החדש, יפחית את כמות הפחם הנשרפת, יקטין באופן משמעותי את היקפי הטמנת הפסולת במדינה ואת הפליטות של גזים מאתרי ההטמנה ויחסוך בעלויות שינוע הפסולת לאזורי הטמנה. כמו כן, יהווה מקור הכנסה נוסף עבור חברת החשמל במסגרת פעילות הפיתוח העסקי של החברה".

במידה ואכן יתברר בניסוי כי הפליטות עומדות בתנאים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה, תוכל חברת החשמל לקבל אישור לשריפתRDF בתערובת עם פחם כחומר דלק.

יו"ר דירקטוריון חברת החשמל, יפתח רון טל, מתייחס לניסוי הראשוני ואומר כי "חברת החשמל מיישמת את מדיניות המשרד להגנת הסביבה בכל היבטי העבודה והייצור מהמעבר המהיר לייצור בגז טבעי, פרויקט הפחתת הפליטות בתחנות הפחמיות ופיתוח תהליכים ירוקים בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, על מנת לאפשר אוויר נקי ופליטת מזהמים מינימאלית".

יצוין כי לטובת הניסוי, יובאו מאיטליה כ- (800 טון של RDF Refuse derive fuel) – פסולת עירונית מעובדת המשמשת כדלק, היות ובישראל אין עדיין תהליך מורשה של ייצור פסולת מעובדת העומדת בערכים המוגדרים על-ידי המשרד לאיכות הסביבה. נציגי המשרד להגנת הסביבה אישרו את השלב הראשון בניסוי - בדיקות הרקע של שריפת הפחם המיועד לתערובת בניסוי. במקביל הסדירה תחנת הכוח רוטנברג את תנאי רישוי העסק, ואופן הכנת תערובת ה- RDF עם הפחם, כך שיעמוד בתנאים הנדרשים לביצוע הניסוי.

מנכ"ל חברת החשמל, אלי גליקמן, מתייחס גם הוא לניסוי ואומר כי "ניסוי פורץ דרך ויצירתי זה מביא לידי ביטוי את החשיבה החדשנית והמתקדמת של חברת החשמל הן בהיבט הפיננסי ובחסכון בעלויות והן בהיבטים של שמירה על איכות הסביבה, כחלק מתפיסת עולם של קיימות ואחריות סביבתית וחברתית למען הדורות הבאים".