גוף פוליטי שמאלי מדריך קצינים בצה"ל?

בתגובת דובר צה"ל לדו"ח 'שוברים שתיקה' נקבע כי הארגון הוא גוף פוליטי, אז למה מאפשרים לו להדריך סיורים בחברון לקצינים וצוערים?

שמעון כהן , ט"ז באייר תשע"ה

חיילים
חיילים
דובר צה"ל

בראשית השבוע התפרסם בכלי התקשורת דו"ח נוסף של תנועת השמאל הקיצוני 'שוברים שתיקה' ובו עדויות לכאורה של קצינים וחיילים עלומי שם ומוסתרי פנים, המדווחים על מעשים בלתי חוקיים שביצעו במהלך פעילות צה"ל ברצועת עזה.

בתגובה שפרסם צה"ל לנטען בדו"ח נכתב בין השאר כי "ארגון 'שוברים שתיקה' התבקש בעבר וגם כיום להעביר לצה"ל עדויות וטענות הנאספות על ידו בנוגע לפעילות צה"ל, בטרם יפרסם אותן לציבור על מנת שתיבדקנה ותטופלנה... הארגון בוחר שוב שלא להעביר כל חומר שנאסף על ידו ועל כך אין לנו אלא להצר ולהימנע מהתייחסות לארגון פוליטי ומגמתי זה".

שתי מילים מתוך תגובת דובר צה"ל צדו את תשומת ליבו של שי גליק, אזרח מהשורה: המילים "ארגון פוליטי". מדברי דובר צה"ל אלו עולה כי לצה"ל ברור שארגון 'שוברים שתיקה' הוא ארגון פוליטי, ומאחר וכך עולה השאלה מדוע הוא מאפשר לאנשי הארגון להדריך סיורים לקצינים וצוערים ביהודה ושומרון?

בראיון ליומן ערוץ 7 מבהיר גליק כי לו עצמו ברור שהארגון אינו ארגון אובייקטיבי ולכן הוא מצדיק לחלוטין את תגובת דובר צה"ל האחרונה, התגובה הרואה בו ארגון פוליטי, אך ככזה היה על צה"ל להימנע מיצירת קשר איתו.

"בעיני זה מאוד חמור שצה"ל משתף פעולה עם ארגון שמנסה להילחם בו אבל לא יכולתי להתערב, אבל כשצה"ל מגדיר בתגובתו את הארגון כארגון פוליטי, אז למיטב זכרוני לצה"ל אסור לפעול עם ארגון פוליטי. אם אנסה לפעול עם צה"ל השאלה הראשונה שישאלו אותי היא אם אני גוף פוליטי ואם אני גוף פוליטי אז אשאר מחוץ לגדר וזה בסדר. לכן אני שואל את דובר צה"ל, האם ברגע זה הוא מודיע שאין יותר שום שיתוף פעולה של צה"ל עם 'שוברים שתיקה' או לא".

נזכיר כי לאחר אחד הסיורים שקיים ארגון השמאל לצוערים השיב צה"ל כי "המכללה לביטחון לאומי חושפת את חניכיה למגוון רחב של סוגיות בטחון לאומי. בכירותם של החניכים ובגרותם מאפשרות להם להיוודע למגוון דעות וגישות המאפיינות את השיח הישראלי.

''גם בסיור בחברון התקיימו מפגשים עם נציגי המתיישבים היהודים, נציגי צה"ל וארגונים נוספים, לרבות ארגון 'שוברים שתיקה'. אין במפגשים אלו כדי ללמד דבר על מדיניות צה"ל ביהודה ושומרון", כלומר בצה"ל ראו ערך בהצגת מגוון העמדות בחברה הישראלית בפני קצינים וצוערים, ואולם כעת נדמה שהשאלה מתחדדת כאשר הארגון מוגדר בפי צה"ל כ'ארגון פוליטי'.

תגובת דובר צה''ל לידיעה לא התקבלה עד למועד פרסום הידיעה, לכשתגיע נפרסמה במלואה.