מנהלי עמותה יקנסו ב- 6 מיליון ש"ח

ממצאים חמורים על התנהלות העמותה, ובינהם איסוף תרומות ללא דיווח ותשלום שכר ללא דיווח, הביאו להחלטה.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ב באייר תשע"ה

כסף
כסף
פלאש90'

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי מנכ"ל עמותת גשר לחיים – עמותה למלחמה באלימות בסמים ומי שהיה יו"ר העמותה יחויבו אישית לנוכח התנהלות העמותה.

מדובר בעמותה שעל פי מטרותיה הוקמה להגברת המודעות בציבור לנגע הסמים.

בעקבות ממצאים חמורים שהתגלו בדו"ח חוקר, רו"ח אלחנתי, שהתמנה על ידי ראש רשות התאגידים ורשם העמותות, ובעקבות בקשה לפירוק שהוגשה על ידי מחלקת האכיפה של רשות התאגידים, ניתן בשנת 2011 צו לפירוק העמותה ועו"ד זאב דסברג מונה כמפרק לנכסי העמותה.

עו"ד דסברג, מפרק העמותה, הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה למתן הוראות לחיוב אישי של נושאי המשרה בעמותה בטענה שהעמותה לא קידמה את מטרותיה, שכן עובדי העמותה עסקו בהתרמה ולא בהסברה ולפיכך הטעתה העמותה את הציבור, שהאמין שהתרומות משמשות את העמותה לקידום מטרותיה.

עוד נטען, כי העמותה, באמצעות אהרון פנחסי ז"ל ועוזי פנחסי, גייסה כספים באמצעות מערך גדול של קופות התרמה שהיו מוצבות בחנויות רבות, כאשר לא נמצאו לכך סימוכין בהנהלת החשבונות של העמותה.

נוסף על כך, העמותה גייסה תרומות באמצעות מתרימים שהסתובבו עם שוברי התרמה ולא היו חלק מהפעילות הגלויה של העמותה שכן עובדים אלה קיבלו ככל הנראה את שכרם במזומן ולא דווחו כמקבלי שכר והתרומות שגויסו לא נרשמו בספרי הנהלת החשבונות של העמותה ולא הופקדו לחשבון הבנק שלה. ממצאים אלה העלו חשד ממשי כי הכספים שנאספו מתרומות אלה לא הגיעו לקופת העמותה.

לאור כל זאת, ולאחר חקירת עוזי פנחסי ונושא משרה נוסף בעמותה, קבע בי משפט כי עוזי פנחסי יחוייב אישית בסך של 6,561,182 ש"ח ועיזבונו של אהרון פנחסי ז"ל יחוייב בסך של 6,587,282 ש"ח. עו"ד דסברג ימונה ככונס נכסים על נכסי הנדל"ן וזכויות במקרקעין של עוזי פנחסי ועל כל נכסי העיזבון של אהרון פנחסי ז"ל.