הרב נבנצל: לפעול בכל הכוח למניעת כנס המיסיון

רב העיר העתיקה בירושלים קורא לרב שטיינמן לפעול בכל דרך כדי למנוע את קיום כנס הענק של המיסיון, המתוכנן להתקיים בשבועות בירושלים.

שמעון כהן , כ"ג באייר תשע"ה

הרב אביגדור נבנצל
הרב אביגדור נבנצל
צילום: ישי קרוב

הרב אביגדור נבנצל, רב העיר העתיקה, קורא במכתב ששיגר לרב שטיינמן לפעול ככל יכולתו נגד קיומו של הכנס הנוצרי מסיונרי במהלך חג השבועות בירושלים.

כזכור, האירוע המתוכנן להתקיים במתחם ה'ארנה' של עיריית ירושלים, צפוי לכנס אליו מאות אנשי כמורה ומיסיון נוצרים מכל רחבי העולם. עוד נזכיר כי מאז נודע על דבר קיומו המתוכנן החלו להישמע עוד ועוד קולות הקוראים לבטלו, אם בשל עצם השימוש במתקן העירוני לטובת אירוע שתכליתו מיסיון האסור בחוק, ואם בשל התוכן הצפוי לאירוע, תוכן מתסיס ומעורר מחלוקת.

במכתבו לרב שטיינמן כותב הרב נבנצל: "ליבי יחיל בקרבי כאשר הראוני כי ח"ו יש בכוונת עיריית ירושלים לאפשר לערוך כנס של נוצרים ומסיונרים בירושלים עיר הקודש בעצם חג השבועות, וכוונתם ומגמתם להעביר יהודים על דת, רחמנא ליצלן. ואיך אשא דומיה לנפשי ומעי חמרמרו, ולכן אני מבקש ומתחנן מפני הוד מעלתכם כי יורו לכל הנוגעים בדבר, הן במישרים וה בעקיפין, שיעשו ככל אשר בידם, ולמעלה מזה, למנוע מכינוס רשעים זה להתקיים, וחס ושלום מחילול כבוד שמו יתברך".

עוד מוסיף הרב נבנצל וכותב: "וכאשר ידענו כי במקום אשר מסרו נפשם חפץ ה' הצליח שלא להפק זממם, ויה"ר שיערה ה' רוח ממרום ללמד תועים בינה ולהשיבם אל צור מחצבתם עד יקויים בנו מקרא שכתוב ויהי בימים ההם אשפוך את רוחי על כל בשר וג'".

למכתבו זה של הרב נבנצל חברו רבנים נוספים בהם גם ראש ישיבת פורת יוסף ומנהיג ש"ס, הרב שלום כהן.