הנכבה המושכחת של יהודי צפון אפריקה

ראש ברית יוצאי מרוקו קובע: ארגון 'זוכרות' נוהג בצביעות כשהוא מדבר על הנכבה הפלשתינית ושוכח את הנכבה האמיתית, זו של בני עמו שלו.

שמעון כהן , כ"ט באייר תשע"ה

השאירו הכול מאחור. עולי שנות החמישים
השאירו הכול מאחור. עולי שנות החמישים
לע"מ

ימי העצמאות מלווים בהתבטאויות שונות בתכלית מכיוונם של ארגוני שמאל קיצוני המעלים על נס את ה'נכבה'.

ביומן ערוץ 7 תוקף ראש ברית יוצאי מרוקו את הצביעות שמאחורי קריאות אלה ותוהה כיצד זה מוצאים הארגונים הללו לנכון לדבר על הנכבה הפלשתינית ולהשכיח את הנכבה האמיתית, זו היהודית.

ראש ברית יוצאי מרוקו, הד"ר שמעון אוחיון, קובע כי התנהלותה של תנועת 'זוכרות' אינה אלא "צביעות גדולה".

"יושבות חברות, שבמקום שתהיינה מודעות לסיפור של בני עמן, לקהילות שנרדפו וסבלו פוגרומים, רדיפות ושריפות של בתי כנסת ועוד ולגירושם של מיליון יהודים מארצותיהם, הן מספרות את סיפורה של הנכבה הפלשתינית. הרי איש לא אמר לערבים ללכת, לא רדפנו אף אחד ולא שרפנו בית של אדם אחד", אומר אוחיון וקורא לנשות הארגון לדאוג בראש ובראשונה לבני עמם בטרם הן פונות לעסוק במצוקת האחרים.

לדבריו ה"ניכור להיסטוריה של הנכבה האמיתית של יהודי ארצות ערב" מביא אותו לחוסר אמון במניעים הטהורים של נושאי דגל הנכבה כאמירה מוסרית ערכית. "אני לא רוצה להיות מגדולי המוסר, אבל תסתכל קודם לבית שלך ותקן את העוולות בבית שלך. תסתכל סביבך ותקן את מה שקורה סביב ביתך. אני לא קורא לבטל את סבלם של אחרים, אבל יש פרופורציה מסוימת".

לטעמו התעלמות וניכור מלמדת על בעיה בזהות היהודית-ישראלית ומאחר וכך אין פלא שמדברים על ישראל כמדינת כל אזרחיה. "הם לא מסתפקים ב-22 מדינות לאום ערביות וגם את זהותה של המדינה היהודית רוצים לטשטש ולדבר על פלשתינאים שעזבו את ביתם ב-48'. יש כאן בעיה של אנשים שלא מזדהים עם הסבל של עצמם. אני מסופק ברמה המוסרית שלהם עצמם. זו בעיה של ניכור עצמי. קודם שידאגו לעניי עירם ולסבל של בני עיר".

בדבריו מזכיר אוחיון כי בימיו בכנסת קידם את חוק הזיכרון של רדיפת יהודי המזרח וביום השלושים בנובמבר יתקיים אירוע גדול שישלב ערכי חינוך עם זיכרון. הארגון בראשו הוא עומד יפעל כדי לוודא שאכן הדברים נעשים באופן ראוי, וכזה המטמיע בתודעת ילדי בתי הספר בישראל את הנכבה המושכחת.

"בסקרים שערכנו רואים שחלקו של הלימוד הזה מועט ותלמידים אינם מודעים. אחת העובדות אצלנו מספרת שהבן שלה מתאר איך בקמפוס מדברים אתו על הנכבה ולא מדברים על הפרעות שאירעו למשפחתו בעיראק, וזה לא רק בעיראק. עם ישראל סבל ושילם את המחיר. הרכוש שהושאר נאמד ב-400 מיליארד דולר. באחרונה היה סרט טלוויזיה שסיפר על מפעל של יהודי אחד שאם היה משאיר את ההכנסות ממנו לאחר שהולאם ונלקח ממנו הוא היה מקבל 6-7 מיליארד דולר".

"נתייחס לסבל האחרים, אבל אם אתה לא מכיר בסבל עצמך אני לא מאמין לך שצדק הוא שמעניין אותך", שב וקובע אוחיון.