היום: בגרות ראשונה בנוהל החדש

הנוהל החדש למניעת דליפת בחינות הבגרות ספג ביקורת חריפה, אך למרות זאת במשרד החינוך נחושים ליישמו.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ט באייר תשע"ה

מבחן בגרות
מבחן בגרות
פלאש 90

מבחן הבגרות בשפות זרות הנערכת היום (שני) תהיה הבחינה הראשונה בה ייושמו הכללים החדשים שנועדו למנוע את דליפת בחינות הבגרות.

נזכיר כי על פי הכללים החדשים יוכנסו התלמידים לכיתות 45 דקות לפני מועד תחילת הבחינה. בזמן הזה תישלחנה הבחינות לבתי הספר שם יודפסו ויצולמו הטפסים בפרק הזמן שבו ישהו התלמידים בכיתות.

ההחלטה עוררה ביקורת חריפה, בעיקר עקב הצורך "לכלוא" את התלמידים בכיתות פרק זמן משמעותי כל כך לפני הבחינה.

מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, דחתה את הביקורת וטענה, כי כל חלופה אחרת לא תצליח להבטיח את קיומה של הבחינה ללא הדלפה. ''כל חלופה אחרת משמעה, פגיעה בבחינות הבגרות וביטולן".

היא ציינה כי ההנחיות החדשות מתייחסות אך ורק לבחינות קיץ תשע"ה, "בימים אלה המשרד בוחן דרכים חדשות להפעלת בחינות הבגרות, כך שהן כבר תחולנה על בחינות הבגרות של חורף תשע"ו".

במשרד ביקשו להתייחס לטענות והביקורות אשר עלו בעניין שהותם של התלמידים בכיתות במשך ארבעים וחמש דקות, לפני תחילת המבחן. "יובהר באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי אין בהנחיה זו כדי לפגוע בתלמידים. להיפך, המשרד מודע לכך, כי הזמן הסמוך למבחן מלווה, באופן טבעי, בתחושות של לחץ ומתח מצד התלמידים".

''לפיכך, בזמן שהותם בכיתה ילוו אותם מורי בית הספר, ישוחחו איתם ויסייעו להם להיערך לקראת המבחן. כמו כן, באותה עת נאפשר לתלמידים לעסוק בחומר הלימודי של הבחינה, עד לכניסת המשגיחים. השהות בכיתה תהא ללא טלפונים ניידים", הבהירו במשרד.