בית שמש: רב העיר – עד 120 שנה

מועצת העיר אישרה את ההרכב החדש של המועצה הדתית ואת המשך כהונתו של הרב שמעון ביטון כרב העיר עד 120 שנה.

חיים לב , כ"ט באייר תשע"ה

ימשיך. רב העיר בית שמש, הרב שמעון ביטון
ימשיך. רב העיר בית שמש, הרב שמעון ביטון
פלאש 90

מליאת מועצת העיר בית שמש אישרה את ההרכב החדש של המועצה הדתית.

ההרכב החדש הבנוי מנציגי הסיעות בעירייה, מורכב מתשעה חברים שהוגשו ע"י הסיעות השונות בעירייה בתחילת הישיבה, כדלהלן: יהודה מדיזדה - ש"ס, אברהם פיין - ח"ן, דוד אייזנבך - כוח, יוסף מאיר ברנשטיין - אגו"י, שמעון אזולאי - הליכוד, נתן שיטרית - עתיד העיר, רינה הולנדר - הבית היהודי, מאיר ביטון - דור אחר, אשר יכהן ברוטציה עם מפלגת העבודה, ונציג מוסכם, נציג הרב - יצחק אלמשעלי.

כמו כן מליאת העירייה אישררה מחדש את ההחלטה שהתקבלה בעבר, ולפיה רב העיר הרב שמעון ביטון ימשיך לכהן כ'מרא דאתרא' וכמורה צדק של בית שמש גם לאחר יציאתו לגמלאות, עד 120 שנה.

בעקבות החלטת המליאה, קיים ראש העיר משה אבוטבול ישיבת עבודה משותפת בלשכת הרב הראשי במועצה הדתית ובה סוכם כי לאור המגבלות החוקיות ובעקבות החלטת מועצת הרבנות הראשית, ישמש הרב בן עזרא רבה של מועצת גזר כאחראי מבחינה חוקית על מתן תעודות כשרות ורישום נישואין.

ראש העיר מר משה אבוטבול בירך את הנוכחים ואמר, "כולי תקווה שהעבודה באחדות לצידו של הרה"ג הרב שמעון ביטון שליט"א תוסיף חן וכבוד לעיר, לאורך ימים ושנים, וכי נסיונו הרב בשנים, כ-60 שנות עשייה ברבות הראשית תטיב עם עיר בית שמש".