מה המקום לתורת נשים בימנו?

כמה שכר לימוד תורה מגיע לאמא שמכינה עם ילדיה שיעורי בית? ומתי הבעל צריך להפסיק ללמוד ולהתחיל לעזור בבית? הרבנית אליהו

הרבנית צביה אליהו , א' בסיון תשע"ה

הרבנית צביה אליהו. "חכמת נשים בנתה ביתה"
הרבנית צביה אליהו. "חכמת נשים בנתה ביתה"
ערוץ 7

מקומן של הנשים בדורנו בלימוד תורה הולך וגדל ברוך ה'. הן משתתפות ומגיעות לשיעורים ולהרצאות בבתי כנסיות ובכל מקום שיש בו שיעור לנשים. הן באות וממלאות אולמות, לומדות בעצמן, וזה חשוב מאוד. 

ולמה? נשים חייבות בכל מצוות עשה שלא הזמן גרמן ובכל מצוות לא תעשה. הן חייבות בברכות, בתפילות, בגידול בניהן ובנותיהן לתורה וליראת שמים, ובלי ההשקעה שלהן בלימוד התורה, איך תוכלנה למלא את תפקידן זה?

לא פשוט אבל זכות!
פעם שאל רב את רבי חייא: נשים, במה זכיין? וענה לו רבי חייא לרב: בהבאת בניהן לבית הכנסת ולבית המדרש, ובלימוד בעליהן בתורה. וממתינות להם בלילות עד שהם חוזרים מבית המדרש. והן מטפלות בילדים ובכל צורכי הבית, מכינות שיעורים עם הילדים, לוקחות אותם לבית הספר, מחנכות אותם לתורה ולמידות ועוד. לא פשוט!

אבל זו הזכות שלהן - של הנשים. חצי מהשכר על התורה שהבעל לומד - מגיע לאישה, שאפשרה לו ללמוד. חצי מהשכר על כל השעות שהיה אמור ללמוד, גם על שעות ההפסקה או הריענון - היא מקבלת עליהן שכר כאילו למד בהן - חצי מהמגיע לו אילו למד. 

כשהיא לומדת עם הילדים ומכינה איתם שיעורי בית, לוקחת אותם לחיידר או לבית הספר ושם הם גם לומדים תורה - חצי שכר מכל ילד שלמד תורה מגיע לאימא. היא חינכה אותו לזה, היא לומדת איתו ומכינה איתו שיעורים. ואם יש לה שלושה או ארבעה או חמישה בנים שיחיו - מכל אחד מהם היא מקבלת חצי שכר. "אם הבנים שמחה", הללויה. 

מתי הבעל יכול וצריך להפסיק ללמוד תורה או ללמוד פחות? 
אם אין מי שיחליף אותו בעזרה לאשתו שזקוקה מאוד לעזרה, ובטיפול בילדים. כשאין ברירה ואין מי שיחליף אותו - הוא צריך לעזור, ויישן פחות בלילה וימלא את החוסר בלימוד שנגרם לו כשעזר לאשתו. 

כשהרב זצ"ל עבד כדיין בבאר שבע, לא הייתה לי אפשרות לעשות הכול לבד והייתה לי עזרה מבחוץ. תמיד עשיתי הכול כדי לאפשר לו ללמוד תורה - כי יקרה היא מפז. ולא בגלל השכר שעתיד הקב"ה להנחיל לאוהביו - ש"י עולמות. 

איך מגיע השכר לש"י עולמות? תרי"ג מצוות - 613, ועוד שבע מצוות בני נוח, יחד - 620 מצוות. יששכר לומד תורה וזבולון מחזיק אותו בלימוד תורה - השכר מתחלק ביניהם חצי חצי. חצי ליששכר וחצי לזבולון. 

ש"י לאישה
המילה 'יש' בגימטרייה היא 310. יש - ש"י עולמות - 310. בזכות הלימוד של הבעל, שהאישה מאפשרת לו ללמוד - חצי שכר לאישה וחצי שכר לבעל. היא מקבלת 310 עולמות, כמניין ש"י עולמות. 

ועוד חצי שכר מכל בן ובת שלומדים תורה, בזכות העזרה של האם, עוד ש"י עולמות מכל אחד ואחד. אז, נשים במה זכיין?
ודאי שמתקיימת בנשים אלו ההבטחה של הקב"ה – ש"י עולמות ואוצרותיהן אמלא. ההבטחה של הקב"ה: "נשים שאננות קומנה, שמענה קולי, בנות בוטחות האזנה אמרתי". עתיד הקב"ה להנחיל לאוהביו יש – ש"י עולמות ואוצרותיהן אמלא. אז שווה וכדאי מאוד מאוד.

ועוד משהו. אם האישה רואה שבן זוגה שקדן ורציני - שווה לעשות הכול כדי לעזור ולסייע בידו ולפטור אותו מכל עבודה בבית. האני שלי הופך לאין. העיקר תורה. כי יקרה היא מפז. 

פורסם לראשונה ב''פנימה''
לרכישת מנוי לחצי כאן