מה אתם באמת יודעים על החסידות?

כ-300 שנים לאחר שקמה, נמצאת תנועת החסידות בכל מקום ואתר. אך מה באמת אתם יודעים על ההיסטוריה שלה?

ישי קרוב , ב' בסיון תשע"ה

באמת ובאהבה
באמת ובאהבה
צילום: ידיעות ספרים

באמת ובאמונה
אבי רט בעריכת דובי ליברמן
הוצאת ידיעות ספרים,
377 עמ'

כשלוש מאות שנים עברו מאז הקים ר' ישראל, הוא ה'בעל שם טוב', את תנועת החסידות.

תקופה לא פשוטה – רוחנית וגשמית עברה על קהילות אשכנז באותה תקופה. מאורעות הדמים בשנים ת"ח-ת"ט ולאחריהם תופעת השבתאות שהסתיימה בבושת פנים כאשר שבתאי בן צבי התאסלם.

היהודים לא ידעו את נפשם ומעמד הרבנים נפגע. עד שיום בהיר אחד הופיע ה'בעל שם טוב' עם תורת החסידות ששמה במרכז, בנוסף לקיום המצוות, את השמחה בעבודה ה'.

בספר חדש, באמת ובאהבה, מובאת ההיסטוריה של תנועת החסידות מאז קמה. הספר שחיבר אבי רט, אוגד בתוכו מבחר נושאים על ידי מגוון רבנים בהם הרב יהושע שפירא, הרב קלמן בר, הרב אריה הנדלר, אבי רט ועוד.

בפתח הספר מסביר רט מדוע קרא לספר בשמו, זאת מאחר שאמת ואמונה הן שתי המידות העיקריות שהביאה החסידות לעולם. לאורך הספר מובאים מאמרים העוסקים בגדולי החסידות לדורותיהם – הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ', החוזה מלובלין, האדמו"ר מגור, רבי נחמן מברסלב, האדמו"ר מחב"ד ועוד.

אך לא רק ברבנים עצמם. חלק נוסף בספר עוסק במהותה של החסידות – התפילה בחסידות, השגחה פרטית, מחשבת חב"ד ועוד.

בנוסף למאמרים עצמם, אני חושב שאפשר להגיד שמה שמשלים את התמונה אודות החסידות הן שתי התוספות המובאות בחלק הפנימי של כריכות הספר.

הדבר הראשון הוא הסקירה החשובה המובאת כתרשים של כל גדולי החסידות מהבעל שם טוב ועד אדמו"רי דורנו – דור אחר דור, שם אחר שם, בתוספת ציון השנים בהם חיו ומי היה רבו של מי.

הדבר השני היא מפת אשכנז עם ציון הערים הרלוונטיות בהן שהו האדמו"רים. השילוב של התרשים, המפה וכמובן המאמרים נותנים לקורא את האפשרות לקבץ בצורה מסודרת את ההיסטוריה של התנועה שעשתה מהפכה בעם ישראל.

כדרכו של אבי רט, הספר ערוך בצורה מעולה ובהירה והקריאה בו מכניסה את הקורא לעולם מופלא של חסידות וחסידים, היסטוריה ויהדות וכמובן לעולם של ההערינג וגארטעל...