הרב קורן זצ"ל: תלמיד חכם, מרביץ תורה

השבוע הלך לעולמו הרב יצחק אריה קורן זצ"ל מתלמידיו של הרב קוק. "דבקות בתורה, בתלמידי חכמים ודבקות בריבונו של עולם".

הרב חנוך הכהן , ב' בסיון תשע"ה

הרב קורן זצ"ל
הרב קורן זצ"ל
צילום: באדיבות המשפחה

השבוע הלך לעולמו הרב יצחק אריה קורן זצ"ל. ר' אריה כמו שקראו לו ידידיו הקרובים היה דמות מיוחדת בנופה של ישיבת מרכז הרב .

הרב אריה נולד במאה שערים בבתי אורנשטיין בשם אריה יצחק קורנהייזר והגיע ללמוד ולהתעלות בתורה במשך עשרות שנים בישיבת מרכז הרב. שלושים שנה הסתופף בצל ראשי הישיבה, הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ולאחריו הרבנים הגאונים ראשי הישיבה הרב אלקנה כהנא שפירא והרב שאול ישראלי זצ"ל.

מסע הלוויה החל בישיבת מרכז הרב שם נישאו הספדים על ידי רבנים ובני משפחה. ומשם המשיך מסע ההלוויה להר המנוחות כאשר אלפים חולקים כבוד לרב אריה בהספדים ובמסע ההלוויה.

הגאון הרב שלמה פישר עמד בהספדו על רמת השקידה של הרב קורן. הוא סיפר שגם בשנים האחרונות למד ר' אריה בשקידה כמו בחור ישיבה צעיר, הקשה ותרץ, פלפל בדברי הגמרא, והיה מתקשר לברר האם יש עוד איזושהי קושיה שיש לעסוק בה. אמר הרב פישר "לא יתואר במצב כזה ללמוד תורה בעיון, ורק בעיון. גם צעירים צריכים להתבייש בעמל התורה שלו".

בשנת תשל"ו עבר הרב אריה ללמוד בכולל של תלמידי מרכז הרב ברמת הגולן . בתום שנה בכולל חזר הרב אריה לירושלים כאשר בחלומו קיימת שאיפה וחלום להקים תלמוד תורה לבניהם של אברכי ישיבת מרכז הרב בירושלים. הרב הלל פלסר מנהל וראש התלמוד תורה מורשה סיפר שהרב אריה חזר לירושלים והתחיל ללמד את הילדים הצעירים בבית משפחת אייזנר ולאחר מכן היה שותף להקמת הוועד להקמת תלמוד תורה שהתפתח ברבות הימים לתלמוד תורה וישיבת מורשה בקריית משה. הרב פלסר תאר את מיוחדותו של הרב קורן בתור מלמד.

אמר הרב פלסר לא כל אחד שמלמד ילדים מתאים להיקרא מלמד . הרב אריה שנים רבות אחרי שעזב את תפקידו כמלמד היה מתעניין בתלמידים היה רוצה לדעת מה קורה איתם. בתקופה האחרונה למרות הקושי הפיזי שלו, זכו תלמידי התלמוד תורה לשמוע ממנו שני שיעורים.

בשנים האחרונות עבר הרב אריה מירושלים, שבה זכה לחיות את רוב שנותיו, כדי להתגורר סמוך לבני משפחתו בישוב בית אל. זכה הרב אריה ואשתו הצדקת שתמכה בו לאורך השנים במסירות אין קץ לשלושה עשר ילדים ונכדים רבים כ"י. בשנים אלו בהם גר בבית אל זכה הרב אריה למרות מצבו הבריאותי הרופף לשקוד על התורה. למד עם חברותות, נתן שיעורים בעיון ובהלכה בביתו במוצאי שבתות. היה הדוחף והמזרז להוספת שיעורי תורה בבית הכנסת שהוקם סמוך לביתו בשכונת משכנות בית אל. שיעורים שהתקיימו הן בימים כסדרם והן בחול המועד.

הרב אריה עת הגיע לישיבת מרכז הרב למד בשיעורו של הרב זלמן מלמד ראש ישיבת בית אל ורב הישוב. בהספדו תאר את מסירותו לתורה הן בשנים הראשונות ללימוד בישיבה והן בתקופה שבה סבל יסורים רבים. הרב מלמד תאר את דמותו ושקידתו המיוחדת. "ר' אריה התלמיד חכם, ר' אריה צדיק מרביץ התורה...אני לא מדבר כאן כרב של בית אל , אלא כמי שמכיר את ר' אריה מאז השנים הראשונות שנכנס למרכז הרב. היה לי קשר עמוק מאוד, קשר קרוב מאוד עם ר' אריה.

אני זוכר את הדבקות שלו בתורה בתלמידי חכמים ודבקות בריבונו של עולם. דבקות זו אפשרית רק כאשר יש דבקות בתלמידי חכמים כי הקב"ה עצמו אש אוכלה. את זה עשה ר' אריה בצורה שלמה ונפלאה. דבקות של שימוש, גדול שימושה יותר מלימודה. הוא שימש תלמידי חכמים באופן יוצא מן הכלל ודבק ונתעלה ממדרגה למדרגה עד שנעשה תלמיד חכם ומרביץ תורה. היה דולה ומשקה, דולה מרבותיו ומשקה. ואז נתעלה עוד יותר על ידי היסורים הממרקים. נתעלה יותר ויותר. ר' אריה היה כבר למעלה וחזר למטה , אבל רק ברוחו.

נשמה גדולה, התפתחה בתורה, הגוף בטל ורק הרוח פועלת. מדבר ושמח, מרביץ תורה, מקבל את האנשים בשמחה, משהו שלא קיים ואין לזה אח ורע".

בסיום דבריו ביקש הרב מלמד, "ר' אריה תהיה מליץ יושר עלינו, ובעיקר על אשתך שמאז החתונה בטלה את דעתה וקיבלה את דרכך, עם מסירות רבה אליך. תהיה מליץ יושר על כל המשפחה ועל כולנו. ר' אריה אני רוצה לבקש סליחה שלא השבתי לך כגמולך. תהיה מליץ יושר על המשפחה ועל כולנו".