בנק ישראל: ריבית יוני תישאר ללא שינוי

בבנק מציינים, כי "לאחר מספר מדדים שליליים, עלה מדד המחירים במארס ואפריל ב-0.9% במצטבר. במחירי הדלק העולמיים חלה התייצבות".

שלמה פיוטרקובסקי , ז' בסיון תשע"ה

מתנגדת. פלוג.
מתנגדת. פלוג.
דוברות הכנסת

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות הנגידה ד"ר קרנית פלוג, החליטה היום (שני) להותיר את הריבית לחודש יוני 2015 ללא שינוי ברמה של 0.1%.

בבנק ישראל מציינים, כי "לאחר מספר מדדים שליליים, עלה מדד המחירים במארס ואפריל ב-0.9% במצטבר. במחירי הדלק העולמיים חלה התייצבות. הציפיות לאינפלציה לשנה מהמקורות השונים נותרו סביב הגבול התחתון של יעד האינפלציה, ובציפיות לשנתיים ולטווחים הבינוניים נרשמה עלייה לכיוון מרכז היעד".

בבנק מוסיפים, כי "תמונת הפעילות הריאלית ממשיכה להיות מעורבת, ולהצביע על המשך צמיחה בקצב ששרר בשנתיים האחרונות. התוצר העסקי צמח ברבעון הראשון ב-3.2%, ושיעור האבטלה הוסיף לרדת. נתוני גביית המיסים מצביעים על המשך הגידול בצריכה הפרטית. נתוני היצוא החודשיים במונחים דולריים מצביעים בחודשים האחרונים על התכווצות ביצוא הסחורות והיעדר גידול ביצוא השירותים"

בבנק מציינים נתונים נוספים שהשפיעו על ההחלטה, "מאז הדיון המוניטרי שהתקיים ב-26/4/15, ועד ל-22/5/15, התחזק השקל מול הדולר בכ-1.3%, ובמונחי שער החליפין הנומינלי האפקטיבי השקל נותר יציב. מתחילת השנה נרשם ייסוף אפקטיבי של 3.7%, והמשך הייסוף עלול להקשות על צמיחת היצוא והמגזר הסחיר. נמשכת עליית מחירי הדירות, והיקף נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה".

"בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות בישראל ובעולם, ובשווקים הפיננסיים. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו, ויבחן את הצורך בשימוש בכלים שונים, על מנת להשיג את מטרותיו - יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור", נחתמת הודעת הבנק.