הכספים זרמו לבוחנים והתלמידים עברו טסט

כתבי אישום נגד שני בוחני נהיגה מטעם משרד התחבורה הוגשו, על פיהם קיבלו השניים סכומי כסף על מנת להעביר טסטים לתלמידי נהיגה.

שמעון כהן , ט"ו בסיון תשע"ה

לימוד נהיגה
לימוד נהיגה
פלאש 90

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד שלושה תושבי ירושלים, שני בוחני נהיגה ורעייתו של אחד הבוחנים.

כתב האישום מייחס לשניים עבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים ועבירות נוספות שביצעו בעת ששימשו כבוחנים מטעם משרד התחבורה, במשרד הרישוי, בירושלים. רעייתו של אחד מהשניים מואשמת בעבירות סיוע ללקיחת שוחד וסיוע למרמה והפרת אמונים. 

על פי כתב האישום עולה כי במסגרת תפקידם בחנו שני הבוחנים את המבקשים לקבל רישיון נהיגה בבחינה עיונית ובבחינה מעשית. בתקופה שבין השנים 2010-2011, במספר רב של הזדמנויות, קבלו הנאשמים שוחד כספי מב', מורה לנהיגה, בתמורה לכך שהעבירו תלמידים מקרב תלמידיו שנגשו לבחינה בעל פה ולמבחן נהיגה מעשי, אף אם מי מהם לא עמד ברמה הדרושה למעבר הבחינה.

בשל כך גדלו אחוזי המעבר של תלמידיו של אותו מורה והוא התפרסם בקרב המבקשים לעבור את הבחינה העיונית בעל פה, כמי שיש לו אחוזי מעבר גבוהים בזכות "קשרים". בעקבות הפרסום הצטרפו לשורות תלמידיו תלמידים רבים. בנוסף, העבירו לו השניים מידע פנימי, חסוי, שהיה בו להועיל לתלמידיו שנגשו לבחינה העיונית בעל פה, כגון זהות הבוחנים, מקבץ שאלות וכו'.

על פי כתב האישום, במספר רב של הזדמנויות נהג ב' להודיע לאחד מהבוחנים המואשמים על ימים בהם נבחנים תלמידים רבים שלו בבחינה העיונית בעל פה, והוא, הבוחן, היה דואג להיות משובץ לבחון בחינות עיוניות באותו היום.

באופן הזה, בחן הבוחן כשישה תלמידים של ב' בשבוע. ב' שלם לו, 450-500 שקל, עבור כל תלמיד שנבחן בבחינה עיונית. כאשר היה מדובר במבחן נהיגה מעשי, שילם ב' לבוחן 200-300 שקל נוספים. במסגרת היחסים הללו נהג ב' להעביר לבוחן את שמות התלמידים ואת סכומי הכסף, 500-2,500 שקל בכל פעם, לפחות פעם בשבוע.

כמו כן, עולה כי במספר הזדמנויות רב, העביר הבוחן מידע פנימי, חסוי, כמו אופן שיבוץ הבוחנים לימי בחינה עיונית בעל פה, מקבץ שאלות וכו' - מידע שהיה בו להועיל לב' ולאחוזי המעבר של תלמידיו את הבחינה העיונית בעל פה.

עוד עולה מכתב האישום כי באותן שנים, במספר רב של הזדמנויות, בחן הבוחן השני שניים- שלושה תלמידים של ב' בשבוע. ב' שלם לו סכום של 500 שקל עבור כל תלמיד שנבחן בבחינה עיונית והתלמיד עבר את הבחינה. כך, למשל, ביום 20.11.2011 נתן לו ב' סכום של 1,500 שקל עבור שלושה תלמידים שעתידים היו להיבחן למחרת היום.

רעייתו של הבוחן השני מואשמת כי סייעה לקשר ולתקשורת בין בעלה ובין ב', הכירה את הקודים ביניהם, נכחה בפגישות ביניהם שנערכו בביתם ובביתו, במספר מקרים קבלה מהמורה לנהיגה כסף עבור בעלה במעטפה, וכן פתקים ועליהם שמות הנבחנים.