הצעת חוק: לשנות חלוקת תקציבי הרווחה לרשויות

ח"כ דני עטר הגיש הצעה לשינוי רמת החלוקה של התקציבים העירוניים, בהתאם לאוכלוסיית הנזקקים. על החוק חתומים 21 ח"כים מסיעות שונות.

חזקי ברוך , י"ז בסיון תשע"ה

דני עטר
דני עטר
צילום: ינאי יחיאל

ח"כ דני עטר (המחנה הציוני) הניח הצעת חוק חדשה לפיה תקציב הרווחה של הרשויות המקומיות, שמגיע מהמדינה, יחולק על פי מדרג סוציו-אקונומי, כך שהרשויות החלשות יותר יקבלו תקציב גדול יותר. 

על החוק חתומים 21 חברי כנסת מסיעות שונות, בהן המחנה הציוני, כולנו, הליכוד, מרץ וישראל ביתנו.

כיום המדינה מתקצבת 75% מתקציבי הרווחה, המצב זהה לערים חזקות ולערים מוחלשות. על פי הצעתו של ח"כ עטר, יבנה סולם מדרג לפיו ההשתתפות הדיפרנציאלית של הרשות המקומית תהיה תלויה במצבה הסוציו-אקונומי. כלומר, ככל שרשות מקומית מוחלשת יותר מבחינת מצבה הסוציו-אקונומי, כך ההשתתפות של הרשות המקומית בשירותי הרווחה תקטן, עד כדי אי-השתתפות. שינוי זה יאפשר לה לתת את המענה המיטבי לתושביה, אשר לא יותנה ביכולתה הכלכלית. הרשויות המקומיות החזקות יותר יישאו במימון של 25% בתקציב הרווחה, כפי שהיה נהוג עד היום.

"כראש מועצה בעבר, ראיתי כיצד מועצות נאבקות עם תקציבי רווחה קטנים", ציין ח"כ עטר, "הצעת חוק זו תאפשר מתן שירותי רווחה ראויים יותר לנזקקים מקרבנו. זה אחד המקומות בהם המדינה חייבת להתערב על מנת לקדם שוויון כלכלי וחברתי".

"אני משוכנע שראשי עיריות חזקות יתמכו בהצעה. ייתכן ויהיו כאלה שיתנגדו. אני קורא להם להעדיף את האינטרס הלאומי, על פני האינטרס המקומי. המטרה היא אינה לפגוע בתקציבי הרשויות, אלא להעצים את החלשים ביותר בחברה שלנו", הוסיף.

שלמה בוחבוט, ראש עיריית מעלות תרשיחא ויו"ר אשכול גליל מערבי אמר כי מדובר בצעד אמיץ וחשוב של ח"כ עטר, שאם ייצלח יתקן עיוות של שנים. "לא ייתכן שעיריות שלהן הכנסות עצמיות קטנות, לא בגלל חוסר ניהול נכון, אלא כתוצאה מכך שאין להן הכנסות משמעותיות מארנונה עסקית והיטלי השבחה אדירים, יידרשו לאותו תשלום מצ'יניג (התקציב שהרשות נדרשת להקצות כהשלמה לתקציב המדינה) כמו העיריות העשירות".

לדבריו "העיוות הזה בשיטת התקציב מתרחש ברווחה ובחינוך, והוא מקור הפערים החברתיים. האבסורד הוא שכאשר רשויות חלשות לא מצליחות להקצות את המצ'יניג הכסף שהיה מיועד לפרויקט שלא בוצע בגלל אי-השלמת התקציב, חוזר למשרד הרווחה ומוקצה לעיריות העשירות. אין ממשלה שלא הבטיחה לעשות זאת, כולל הממשלות האחרונות, לכן ראש הממשלה, שר האוצר ושר הרווחה חייבים לתת גיבוי למהלך ולתמוך בחוק".