האם יזוכה מורשע ברצח בשל בדלי סיגריות?

יצחק זוזיאשווילי שהורשע ברצח השופט עדי אזר יוכל לנסות ולהוכיח את חפותו על סמך DNA שאותר בין ממצאי זירת הרצח.

שמעון כהן , כ"א בסיון תשע"ה

מה מסתירים הבדלים?
מה מסתירים הבדלים?
פלאש 90

האסיר המורשע ברצח השופט עדי אזר יוכל לנסות ולהוכיח את חפותו על סמך בדיקות DNA מממצאים שנמצאו בזירת הרצח. כך הכריע בית המשפט העליון.

הכרעתו זו של בית המשפט מקבלת את העמדה העקרונית שהגישה הסנגוריה הציבורית מתוקף מעמדה כ"ידידת בית המשפט".

האסיר, יצחק זוזיאשווילי, שהורשע ברצח השופט עדי אזר ומיוצג באופן פרטי על ידי עו"ד שי חמו, עתר בבקשה לאפשר לו לבצע בדיקות DNA בבדלי סיגריות שנאספו מזירת הרצח.

הסנגוריה הציבורית ביקרה בעמדתה את מדיניות פרקליטות המדינה אשר נוהגת להערים קשיים רבים על עריכת בדיקות במוצגים לצורך הגשת בקשה למשפט חוזר, על ידי מי שמשפטם הסתיים וממשיכים לטעון לחפותם. לטענת הסנגוריה, מדיניות זו מונעת את גילוין בישראל של הרשעות שווא וטעויות אחרות שנפלו בפסקי דין חלוטים - טעויות אשר רבות כמותן נחשפו במדינות אחרות בעקבות בדיקות שנערכו במוצגים לאחר תום המשפט.

בפתח הדיון שהתקיים בבית המשפט העליון בשבוע שעבר הודיעו השופטים אליקים רובינשטיין, חנן מלצר וענת ברון לנציגת הפרקליטות כי בכוונתם לקבל את העתירה, והמליצו כי הפרקליטות תשקול מחדש את עמדתה.

יצוין כי עמדה זו של הסנגוריה הציבורית הוגשה על ידי הממונה על מחלקת המשפטים החוזרים עו"ד קרן אבלין-הרץ, ועל ידי מנהל תחום המשפט המינהלי עו"ד רענן גלעדי, מהסנגוריה הציבורית הארצית.

עוד יצוין כי זו הפעם השנייה בשנים האחרונות שבה בעקבות הגשת עמדה עקרונית של הסנגוריה הציבורית לבג"ץ חוזרת בה פרקליטות המדינה מהתנגדותה לעריכת בדיקות DNA במוצגים לצורך בקשה למשפט חוזר. הפעם הראשונה הייתה בעניינו של אסיר העולם עובדיה שלום אשר הורשע ברצח עו"ד שמואל לוינסון.