אוניברסיטאות מעבירות לשב"כ רשימות בוגרים

הרשימות, הכוללות מספרי זהות ופרטי יצירת קשר, מועברות לצרכי גיוס.

ערוץ 7 , כ"ד בסיון תשע"ה

ראש הממשלה עם ראש השב"כ והמזכיר הצבאי
ראש הממשלה עם ראש השב"כ והמזכיר הצבאי
צילום: חיים צח - לע"מ

האוניברסיטאות בישראל מעבירות לשירות הביטחון הכללי (שב"כ) רשימות של בוגריהם עם מספרי הזהות שלהם ופרטים ליצירת קשר עמם. כך מדווח העיתון "הארץ".

מקור באחת האוניברסיטאות אמר לעיתון כי השב"כ מעביר למוסדות האקדמים טופס בקשה רשמי לקבלת פרטי בוגריהם. זאת, כדי שהארגון יוכל לנסות ולגייסם לשורותיו.

חוק הגנת הפרטיות מחריג את השב"כ, כמו גם המוסד, המשטרה ואגף המודיעין בצה"ל, מהכללים שנקבעו לחיסיון על מידע פרטי, ולכן אין לאוניברסיטאות ברירה אלא לחלוק את המידע. החוק מאפשר לשב"כ "לקבל מידע לצורך מילוי תפקידו".

לפני כמה חודשים הופתעו כמה פעילים חברתיים, ביחד עם אלפי אזרחים נוספים, לקבל מהשב"כ מכתב לביתם, שבו נכתב כי "לפי הנתונים שברשותנו", הם נמצאו מתאימים לתפקידים שונים במערך המודיעיני של הארגון.

בעקבות המכתב שלחה באפריל ח"כ תמר זנדברג (מרצ) מכתב לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ובו ביקשה לדעת "מדוע נאסף מידע על אזרחי ישראל אשר לא חשודים בפעילות ביטחונית; האם מידע זה נאסף על כלל אזרחי ישראל, או שמא מדובר באנשים ספציפים שעליהם נאסף מידע כגון פעילים חברתיים; איזה סוג מידע נאסף ובאילו אמצעים; לפי איזה מידע נבחנת התאמתם הפוטנציאלית של האנשים לשב"כ ומהם הקריטריונים שלפיהם הוחלט לבצע את הפנייה".

בשבוע שעבר קיבלה זנדברג מענה לפנייתה מפרח לרנר, יועצת ראש הממשלה לקשר עם הכנסת, ממנה עולה כי השב"כ מקבל את המידע מהאוניברסיטאות בישראל.

לרנר כתבה בתשובתה כי "השב"כ פונה למגוון רחב של מועמדים פוטנציאלים מכל קשת החברה הישראלית. למותר לציין, כי שירות הביטחון הכללי אינו מבצע מעקב ואיסוף מידע אודות פעילים חברתיים, או כל אוכלוסייה אחרת באשר היא, לצורך גיוס כול אדם לשורותיו".

מהשב"כ נמסר בתגובה כי "לצורך מימוש אחריותו על פי דין פועל שירות הביטחון הכללי לגיוס כוח אדם איכותי לשורותיו. במסגרת זאת פונה השירות, באופן פורמלי, למוסדות אקדמאים שונים בבקשה לקבלת מידע. לצורך כך מוגשת 'בקשה לקבלת מידע מגופים ציבוריים' בהתאם למפורט בתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים) התשמ"ו - 1986, (תקנה 7(א) ותקנה 5 ובתוספת לתקנות).

"סמכותו של השירות לקבלת המידע המבוקש הינה מכוח סעיפים 23 ב' וג' לחוק להגנת הפרטיות תשמ"א — 1981, וכן סע' 7(ב)(7) לחוק שירות הביטחון הכללי התשס"ב-2002. סמכות חוקית זאת מפורטת בכל בקשה כאמור, וככל שזו נענית בחיוב על ידי האוניברסיטה, מתאפשרת העברת המידע המבוקש".