"אין מקום בבר-אילן להפנינג נטיות מיניות"

נשיא האוניברסיטה, הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ', מתייחס לסערה שפקדה השבוע את המוסד. "מעולם לא הצענו להזמין רבנים ופסיכולוגים".

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ , כ"ה בסיון תשע"ה

הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

חברים יקרים,

ראשית דבר, אקדים ואומר כי הושג פתרון בנושא אירוע הגאווה. ובכל זאת, איננו פטורים מלהבהיר את מה שקרה:
תא הסטודנטים הגאים בבר-אילן אינו מחתרתי.

הוא פועל באישורנו בהתאם להוראות הדין ולכללי התקנון לפעילות ציבורית המחייב באוניברסיטה, שנתקבל בקונצנזוס אקדמי וציבורי. התא פועל מתוך הבנתנו שיש הצדקה לקיומו וחייבים לאפשר את פעילותו.

לפניית התא לבצע פעילות נענינו בחיוב, לאחר שיקול דעת מעמיק המאזן בין כלל השיקולים הרלוונטיים, אלו הציבוריים ואלו המיוחדים לאוניברסיטת בר אילן כמוסד לימודי מחקרי, והנגזרים מצביונה המיוחד וממטרות הקמתה.

נלקחו בחשבון בין היתר גם שיקולי בטיחות, בטחון והסדר הציבורי, ואמרנו שנעמיד לרשותם אולם ושם יוכלו לארגן את הפעילות כנראה להם, כראוי למוסד אקדמי. הצענו גם עזרה בארגון, ואפילו בהזמנת אישים, על דעת התא.

מעולם לא הצענו, ולא עלה על דעתנו להציע, להזמין רבנים או פסיכולוגים או מאן דהו שיבואו "לעזור" להם. זה הוא שקר מגמתי שהופץ ברבים. אנשי התא דחו את הצעתנו, כי למעשה הם היו מעוניינים לערוך באוניברסיטה פעילות עבור גופים חיצוניים, בפרהסיה, פעילות שהיא, מטבע הדברים, הפגנתית שאופייה תואם אולי לפעילות ברחובה של עיר בחסות המשטרה אך לא לאופי המוסד ואפשרויותיו.

בר-אילן הוא מוסד אקדמי בעל צביון מיוחד. הוא נוסד כאוניברסיטה דתית, ואין ספק שהוא קשור בקשרי עבותות לערכי היהדות.

אחד הערכים החשובים ביהדות היא הצניעות. לכן, לא היה עולה על דעתנו לאשר גם הפנינג של "סטרייטים" הבאים להפגין את "סטרייטיותם", שכן אין מקום לעשות בבר-אילן הפנינג על נטיות מיניות, תהיינה אשר תהיינה. זהו, בעצם, מאמר חז״ל בגמרא שבת דף ל״ג: ״הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, אלא כל המנבל פיו - אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה הופכין עליו לרעה״.

איננו מתכחשים למיניות ולנטיות מיניות, זה חלק אינטגרלי חשוב של החיים. אך בשל הצניעות, שהיא בוודאי נגזרת מצביוננו המיוחד, לא נעשה הפנינג סביב נטיות מיניות, תהיינה אשר תהיינה.

האוניברסיטה לא חדלה לרגע מניסיון רצוף שלה למצוא את הפתרון המאזן שניתן ליישום בשיתוף ובהתחייבות מירבית בבקשות הסטודנטים שלה. כאמור לעיל, בסופו של דבר הגענו להסכמה עם נציגי הסטודנטים על התנאים שיאפשרו לסטודנטים לקיים את האירוע שביקשו לציון חודש הגאווה. ההסכמה היא בהתאם לאשר הסכמנו מלכתחילה, ואכן האירוע יתקיים באכסדרה אשר בבניין הפקולטה למשפטים, ולא בכל שטח פתוח.

אגודת הסטודנטים בבר-אילן, תא הסטודנטים הגאים והנהלת האוניברסיטה פרסמו הודעה משותפת בה נאמר כי האירוע יתקיים תוך התחשבות בצביונה המיוחד של האוניברסיטה ותוך כיבוד זכותם של הסטודנטים הלהטבי"ם להשמיע את קולם ולהיאבק לשוויון זכויות.

בשולי הדברים אוסיף כי לצערנו הרב נאמרה על ידי הדובר אמירה שפורשה כאילו קשרה, לכאורה, בין הומוסקסואליות לבין פדופיליה. אין כל מקום להשוואה כזאת, היא אינה משקפת את דעתו של אף לא אחד או אחת בהנהלת האוניברסיטה, אנו מצטערים על כך ומתנערים מזה לחלוטין.

אכן, ראש תא הסטודנטים הגאים, עומר מחלוף, ודובר האוניברסיטה פרסמו הודעה משותפת בעקבות הציטוט שהוצא מהקשרו. בהודעה המשותפת נאמר: "דובר האוניברסיטה הבהיר כי הדברים שצוטטו, כביכול, מפיו, היו מסולפים וכי הוא מתנצל על הפגיעה שנגרמה לחברי הקהילה הגאה בשל הפרסום". עומר מחלוף אמר כי הוא מקבל את התנצלות דובר האוניברסיטה ומאמין כי דבריו אכן הוצאו מהקשרם.