"להביא לשלמות המידע הכספי של הרשות המקומית"

שר הפנים, ח"כ סילבן שלום, אימץ את המלצות הוועדה הציבורית לבחינת מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי.

חזקי ברוך , ל' בסיון תשע"ה

סילבן שלום
סילבן שלום
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

שר הפנים, ח"כ סילבן שלום (הליכוד) אימץ את המלצות הוועדה הציבורית בראשותו של ד"ר שוקי אמרני, מנכ"ל משרד הפנים, לבחינת מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי.

שלום הודיע כי ינחה את גורמי המקצוע במשרד באשר להמשך הטיפול בהמלצות הוועדה, תוך שיתוף פעולה מלא עם השלטון המקומי.

הוועדה הציבורית בה היו חברים נציגים של משרד הפנים, משרד האוצר, השלטון המקומי ונציגי ציבור ואקדמיה, התבקשה לבחון את מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי, כדי להמליץ על עריכת שינויים המתבקשים שעשויים לשפר ולייעל את ניהול משק הכספים ברשויות המקומיות ובתאגידים העירוניים, ועל מנת ולהגביר את השקיפות הציבורית בין היתר, כדי שהדוחות הכספיים המוגשים על ידי הרשויות המקומיות יכללו את מירב המידע והנתונים באופן שיציגו את מצבן הכספי לאשורו ויהוו כלי ניהול אפקטיבי יותר.

יו"ר הוועדה, ד"ר שוקי אמרני, מנכ"ל משרד הפנים ציין כי "דוח הוועדה כולל שורה של המלצות חשובות שנועדו בין היתר להביא לשלמות המידע והנתונים הכספים של הרשות המקומית, בכדי לסייע לתהליך מושכל ויעיל בקבלת ההחלטות. המלצות הוועדה מהוות רפורמה חשובה ומשמעותית במערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי שיחזקו את אמון הציבור במערכת השלטון המקומי".

ההמלצות העיקריות של הוועדה:

  • דין וחשבון לתושבים – הדוח הכספי של הרשות המקומית יכלול בנוסף דיווח מילולי לתושבים על הפעולות העיקריות שבוצעו בשנת התקציב שהסתיימה וכן כיווני מדיניות עיקריים לשנת התקציב החדשה.
  • שיפור הבקרה התקציבית – שינויים במערכת הרישום והדיווח הכספי הרבעוני והשנתי יתרמו לשיפור הבקרה התקציבית ויסיעו לשפר את היכולות לזהות מבעוד מועד מגמות בניהול משק הכספים על ידי הרשויות המקומיות.
  • דיווח על החבות האקטוארית – לכלול בדוח הכספי המבוקר מידע ונתונים כספיים על החבות האקטוארית של הרשות המקומית במסגרת ביאור לדוח הכספי המבוקר.
  • דיווח על נכסים – הדוח הכספי יכלול מידע ונתונים כספיים על הרכוש הקבוע של הרשות המקומית במסגרת ביאור לדוח הכספי השנתי המבוקר.
  • דיווח על תאגידים עירוניים – הדוח הכספי יכלול מידע ונתונים כספיים על התאגידים העירוניים במסגרת ביאור לדוח הכספי השנתי המבוקר של הרשות המקומית.

בנוגע לשינוי שיטת הדיווח למצטבר, הוועדה החליטה כי לאור ההשלכות הנובעות מהמעבר לשיטת המצטברת שהינה מרחיקת לכת מבחינת מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי. ראוי לבחון את המעבר לשיטת הדיווח על בסיס מצטבר לאחר לימוד המשמעות מיישום יתר ההמלצות.

השר סילבן שלום הודה לחברי הוועדה על העבודה המקיפה והמקצועית שנעשתה בנושא והודיע כי תגובש תכנית עבודה ליישום ההמלצות בהתאם לעקרונות שנקבעו על ידי הוועדה, תוך שיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים במערכת השלטון המקומי והמרכזי.