פרסומי הרש"פ משווים: ישראל=דאע"ש

ברש"פ ובתנועתו של אבו מאז, הפתח', ממשיכים לקבוע: ישראל ודאעש נלחמים מלחמה משותפת.

שמעון כהן , ה' בתמוז תשע"ה

מאבק משותף
מאבק משותף
צילום: צילום מסך. 'מבט'

הרשות הפלשתינית ותנועת הפתח', תנועתו של אבו מאזן ממשיכות להשוות בין ארגון המדינה האסלאמית (דאעש) לבין מדינת ישראל.

מכון 'מבט לתקשורת הפלשתינית' מדווח כי סדרת קריקטורות שהופיעו באחרונה בפרסומים הרשמיים של הרש"פ העלו את המסר הזה.

בחודש מרץ הציג האתר הרשמי של תנועת הפתח' יונת שלום שבגופה נעוץ סכין, עליו כתובה המילה "דאעש" ומתחתיה מגן דוד. קריקטורה זו הופיעה באתר נציבות ההסברה והתרבות של פת"ח:

מסר דומה הובע בקריקטורה אחרת המציגה את ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כשהוא עומד על פסל של יונה ועורף את ראשו באמצעות פטיש. לצד הקריקטורה נכתב: "נתניהו: 'לא יהיו נסיגות חדשות מהשטחים הפלסטיניים!'" כאשר מאחורי נתניהו ניצב דגל שחור, הנראה כמעט זהה לדגל דאעש, אך נושא מגן דוד:

הקריקטורה הנוספת עליה מדווחים אנשי 'מבט' מבקשת להביע את המסר לפיו דאעש וישראל הן בעלות ברית. בקריקטורה זו, של תנועת הפתח', מוצגים חייל צה"ל וחייל של  דאעש כשהם ניצבים עומדים חבוקים כשותפים בקרב יריות. על קסדה של אחד החיילים מופיע מגן דוד ועל קסדת השני מופיעה המילה "דאעש". כותרת הקריקטורה: 'שני פנים של אותו מטבע'. גם קריקטורה זו הופיעה באתר נציבות ההסברה והתרבות של פת"ח: