מחירי מוצרי החלב צפויים לרדת

מחיר החלב הגולמי הופחת ביוזמת מנכ"ל משרד החקלאות. בעקבות כך צפוי בקרוב הפחתה במחירי מוצרי החלב שבפיקוח.

שלמה פיוטרקובסקי , ח' בתמוז תשע"ה

גבינה חלב
גבינה חלב
פלאש 90

מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן-אליהו, פנה לוועדת היישום שמחשבת את מחיר המטרה מדי רבעון, לשקול בשנית את עמדתה ביחס לגובה מחיר החלב הגולמי.

הוועדה קיימה דיון מקצועי נוסף, ועדכנה את מחיר המטרה של החלב הגולמי ל- 1.9746 ש"ח לליטר. המחיר יכנס לתוקף כבר ב-1 ביולי.

ועדת היישום לוקחת בחשבון בתחשיביה עלויות צפויות עתידיות בייצור החלב (כדוגמת עלויות שכר העבודה וכו').

במשרד החקלאות מסבירים, כי מחיר המטרה משפיע באופן ישיר על מחיר מוצרי החלב המפוקחים והלא מפוקחים.

לאור ההחלטה פנה משרד החקלאות בבקשה לכנס באופן דחוף את ועדת המחירים המשותפת עם משרד האוצר על מנת לדון ולהמליץ בפני השרים על הפחתת המחיר לצרכן של מוצרי החלב המפוקחים. בעקבות הורדת מחיר החלב הגולמי, צפויים מחירי מוצרי החלב המפוקחים לרדת בשיעור ניכר.

בתוך כך, בכוונת בן-אליהו לפנות לממונה על ההגבלים העסקיים לבחון את אמיתות הפרסומים לפיהם מחירי מוצרי החלב שאינם בפיקוח מחירים, לא ירדו עבור הצרכן.