קנס של 4.2 מיליון ש"ח לבנק לאומי

בנק ישראל קנס את בנק לאומי בסכום של 4.2 מיליון ש"ח בגין הפרות של חוק איסור הלבנת הון.

נתנאל כ"ץ , י"ב בתמוז תשע"ה

מוזהר. בנק לאומי
מוזהר. בנק לאומי
פלאש 90

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור של בנק ישראל החליטה להטיל עיצום כספי בסך 4.2 מיליוני ש"ח על בנק לאומי בגין הפ​רות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון שביצע.

מבנק ישראל נמסר כי לבנק לאומי עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

עוד נמסר כי ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בבנק בשנת 2014. ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון שגררו, כאמור, עיצום כספי בסכום כולל של 4.2 מיליוני ש"ח.

ההפרות נבעו מאי דיווח על פעילות בלתי רגילה של לקוחות וכן מחוסרים במידע שנמסר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

עוד צויין כי בהחלטתה התחשבה הוועדה בשיתוף הפעולה של הבנק עם הליך הביקורת, וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים.

יודגש כי דוח הביקורת עליו התבססה הבקשה להטיל עיצום כספי על הבנק נערך בהתאם לתוכנית העבודה השוטפת של הפיקוח על הבנקים, והוא אינו קשור להליך הביקורת בעניין התנהלות הבנק שהובילה להסדר עם הרשויות בארה"ב.