המגבלות של סאטמר לשימוש במחשב

גם בסאטמר הגיעו למסקנה שקשה להסתדר בעולם ללא מחשב, אך הציבו שורת כללים והגבלות שאולי כדאי לתת עליהם את הדעת...

שמעון כהן , י"ג בתמוז תשע"ה

מחשב אפל, Apple
מחשב אפל, Apple
אלירן אהרון

בחסידות סאטמר מפרסמים כללים לשימוש באינטרנט ומכשירי הטלפון החכמים למיניהם.

בימים אלה של התמודדות מורכבת עם תכנים בעייתיים והשלכות קשות של הרשתות החברתיות על צעירים ומבוגרים נראה שמומלץ להתייחס לדברים בכובד ראש, לצד החיוך שאולי עולה למקרא הדברים.

הותרנו את השפה בה בחרו מפרסמי ההדרכות בקהילת סאטמר כמעט כלשונה, על מנת להשאיר את הדברים אותנטיים. הסברים מועטים שילבנו בסוגריים מרובעות[ ]:

א. קאמפיוטער [מחשב] בלי אינטערנעט [אינטרנט] בבית – אין להשתמש בביתו עם קאמפיוטער אלא אם מחזיקו במקום משומר ונעול בפאסווארד [פסוורד, סיסמא] שאין ידוע לבניו או בנותיו. גם צריך להנתק מאינטערנעט ומאושר על ידי 'משמרת ד'סאטמאר'.

ב. קאמפיוטער עם אינטערנעט בבית – אין להחזיק בבית קאמפיוטער המחובר לאינטערנעט אפילו אם הוא מסונן (פילטערד). אמנם מי שמוכרח לצורך פרנסתו להשתמש בביתו באימעיל, צריך שיהא מנותק משאר האינטערנעט ומאושר על ידי 'משמרת ד'סאטמאר'. ומי שמוכרח, בלית ברירה אחרת, להשתמש בביתו גם באינטערנעט לצורך פרנסתו, צריך שיהא מסונן על ידי 'משמרת ד'סאטמאר', אשר יגבילו את האינטערנעט עם וויי"ט ליס"ט [רשימה לבנה, רשימת אתרים מצומצמת הפתוחה רק היא לשימוש] מיוחד לפי צורך פרנסתו, ויהא זקוק לאישור מהוועד.

באופן דלעיל כשיש לו אינטערנעט מוגבל בבית, אז לא ישתמש בו בפני בניו או בנותיו, וכשאינו משתמש בו יהא סגור עם מנעול. גם יהא נעול בפאסווארד שאין ידוע לבניו או בנותיו.

ג. מאבייל – אין להחזיק מאבייל שיש איזה אפשרות בעולם לחברו לאינטערנעט רק אם הוא מנותק לגמרי מאינטערנעט. בכל אופן זקוק כל מאבייל להיות מאושר עם חותמת על ידי 'משמרת ד'סאטמאר'.

אמנם מי שצריך אימעיל לצורך פרנסתו ולכן הוא מוכרח להשתמש בביתו עם מאבייל, צריך שיהא המאבייל מנותק משאר האינטערנעט (חוץ מאימעיל) ויהא מאושר עם חותמת על ידי 'משמרת ד'סאטמאר'.

ד. בלעקבערי – אין להחזיק בלעקבערי שיש איזה אפשרות בעולם לחברו לאינטערנעט רק אם הוא מנותק לגמרי מאינטערנעט ומאושר עם חותמת על ידי 'משמרת ד'סאטמאר', ויהא זקוק לאישור מהוועד.

אמנם מי שצריך אימעיל לצורך פרנסתו ולכן הוא מוכרח להשתמש בביתו עם בלעקבערי, צריך שיהא הבלעקבערי מנותק משאר האינטערנעט (חוץ מאימעיל) ויהא מאושר עם חותמת על ידי 'משמרת ד' סאטמאר', ויהא זקוק לאישור מהוועד.

ה. איי-פעד – אין להחזיק כלים אלו אפילו אם הוא מנותק מאינטערנעט. אמנם מי שמוכרח לצורך פרנסתו, בלית ברירה אחרת, להשתמש בביתו בכלים אלו באינטערנעט, צריך שיהא מסונן ומאושר עם חותמת על ידי 'משמרת ד'סאטמאר', אשר יגבילו את האינטערנעט לפי צורך פרנסתו,

ויהא זקוק לאישור מהוועד. בכל אופן לא ישתמש בו בפני בניו או בנותיו, וכשאינו משתמש בו יהא סגור עם שמירה מעולה. גם יהא נעול בפּאסווארד שאין ידוע לבניו או בנותיו.

ו. איי-פאון [אייפון] או ענדרויד [אנדרואיד] – אין להחזיק איי-פאון או ענדרויד אפילו אם הוא מנותק מאינטערנעט. אמנם מי שמוכרח לצורך פרנסתו, בלית ברירה אחרת, להשתמש בביתו בכלי זה, צריך שיהא מסונן ומאושר עם חותמת על ידי 'משמרת ד'סאטמאר', אשר יגבילו את האינטערנעט לפי צורך פרנסתו ויוציאו משם האפשרות להשתמש עם חלק הטעלעפאן [הטלפון] שבו, ויהא זקוק לאישור מהוועד.

בכל אופן לא ישתמש בו בפני בניו או בנותיו, וכשאינו משתמש בו יהא סגור עם שמירה מעולה. גם יהא נעול בפּ אסווארד שאין ידוע לבניו או בנותיו.

על שורת המגבלות חתומה קבוצת רבנים מראשי קהילת סאטמר ובראשה הרב יקותיאל יהודה טייטלבויים שציין כי "לאחר שישבתי ביחד עם הוועד משמרת דקהלתינו לדון בכובד ראש בדבר התקנות שנעשו עבורכלי הטעכנעלאגיע [הטכנולוגיה], ועברתי על כל התקנות לכל פרטיה ודקדוקיה, הנני מאשר בזה שתקנות אלו מחייבים בכל התוקף את כל חברי קהלתינו והורי תלמידי מוסדותינו הקדושים, כדי למנוע המשחית מלבוא אל בתינו, ובנפשינו הדבר למען עתידם שלזרעינו וזרע זרעינו. ויה“ר שבזכות זה נזכה להשמר מכל פגע רע ולגדל צאצאינו ע“ד ישראל סבא מתוך נחת והרחבה עד ביאת גוא“צ [גואל צדק].